Synagogen, Jesus trolig prekte i, er funnet.

Fra Israeltoday.no/
25. december 2014.

Synagogen, som Jesus sannsynligvis forkynte i, har blitt oppdaget ved den vestlige bredden av Genesaretsjøen i det nordlige Israel.

Det første århundres Jødiske bedehus ble oppdaget midt i ruinene av den gamle byen Magdala, som var hjemmet til den mest kjente av de kvinnelige disipplene til Jesus, nemlig Maria Magdalena.

- Dette er den første Synagogen noensinne, gravd ut der, Jesus gikk og forkynte, sa Fader Eamon Kelly fra den Katolske organisasjonen, som utvikler eiendommen.

- Det er enormt viktig for både Jøder og Kristne, la han til. Synagogen er bare en av sju, som dateres tilbake til Jesu tid, som er oppdaget i verden. Det er med stor sannsynlighet, at Jesus forkynte nettopp i denne synagogen.

Før Tiberias ble bygd, var Magdala den eneste byen på den vestlige bredden av Genesaretsjøen. Matteus 15:39 forteller oss, at Jesus gikk i land her, da han "tok en båt, og kom til kysten av Magdala."

Ifølge Det nye Testamente og reiste Han mye gjennom dette området for å undervise og forkynne i de lokale Synagogene. Magdala ligger bare noen få kilometer sør for Kapernaum, fiskelandsbyen, der Jesus møtte Simon Peter, og ikke langt fra Saligprisningsfjellet, som Jesus forkynte sin legendariske Bergprekenen på.

Byen ligger også på veien, som Jesus gikk fra Nasaret og Betsaida på vei til Kapernaum. Dette området er ved Via Maris - den eldgamle handelsruten, som gikk fra Egypt langs Middelhavet og deretter opp den vestlige bredden av Genesaretsjøen helt frem til Syria.

Jesus brukte mye av sin tid her, og det ga en mulighet til å undervise folket, der  passerte gjennom. Folk har en tendens til å tenke på Betlehem eller Jerusalem som sentrale steder i Jesu liv, men faktisk tilbrakte Jesus mesteparten av sitt liv og virke i Galilea og det nordlige Israel.

- Åtti prosent av Jesu offentlige liv var akkurat her, sier fader Kelly og peker på Galilea-regionen. I de tider, Jesus levde, var den lokale Synagogen ikke bare et sted for bønn, men også et samfunnshus, der folk møttes for å diskutere nyheter eller dele informasjon om aktuelle hendelser.

Når en ny Rabbiner kom til byen, var det skikk for ham å komme til den lokale Synagogen for å møte folket og undervise. Ifølge arkeologer ble Magdala synagogen ødelagt i 67 eller 68 e.Kr av Romerne.

En uthogd kalkstein med bildet av en Menorah ble oppdaget i sentrum av Synagogen. Det er den eldste steinen, risset med en Menorah, noensinne. Arkeologer har også funnet fiskedammer og Jødiske rituelle bad på stedet, som nå er åpent for besøkende.