Sterke virkemidler taes i bruk mot motstandere av å definere Israel som en Jødisk stat.

Fra Sokelys.com/
30. november 2014.

Kontroversielt forslag splitter Israelsk politikk og kan presse frem nyvalg.
 Manipulerte bilder av den Israelske Presidenten, flere ledende ministere i Netanyahu’s regjeringskoalisjon og den Israelske politisjefen, ikledd Nazi uniformer, ble søndag publisert på nettet i protest mot kreftene i Israelsk politikk, som er i mot det kontroversielle lovforslaget om å definere Israel som en Jødisk stat.

Både President Reuben Rivling, Justisminister Tzipi Livni, Politisjef Yohanan Danino og tidligere Minister Michael Eitan ble alle avbildet i de fryktede sorte uniformer, som ble båret av Nazi-tidens SS, mens Finansminister Yair Lapid, som er leder og grunnlegger av partiet Yesh Atid, ble avbildet som Adolf Hitler.

De kontroversielle og manipulerte bildene ble i følge Kanal 10 lagt ut på Facebook og viser temperaturen og sprengkraften, som ligger i debatten om, hvorvidt Israel skal defineres som en Jødisk stat.

Bildeteksten, som fulgte med bildene, som i dag fikk omtale i Israelsk media, omtalte de nevnte samfunnstoppene som “Antisemitter, som er imot en Jødisk stat i Israels land.”

I følge informasjon, innhentet av Israelsk media, skal eieren av facebooksiden, som publiserte disse bildene, være en anonym profil, bosatt i Tel Aviv og utdannet ved universitetet i Tel Aviv og ansatt i det Israelske forsvaret.

Sikkerhetsminister Yitzhak Aharonovitch har anmodet Regjeringsadvokat Yehuda Weinstein om å sette i gang en etterforskning av hendelsen og kaller det alvorlig.

“Dette er å krysse en rød linje, og vi tar dette veldig alvorlig,” sa den Israelske Sikkerhetsministeren og viste til, at slike tildragelser tidligere har fått alvorlige konsekvenser, og vi må raskt finne dem, som er ansvarlige og bringe dem for retten,” sa Sikkerhetsministeren.

Bildene minner om en plakat, som ble distribuert i forkant av en demonstrasjon i 1995, og som viste avdøde Premierminister Yitzhak Rabin, utkledd som Nazist. Kort tid etter dette ble Rabin myrdet, og mange mente, at plakaten av han utkledd som Nazist medførte til en forsterket anti-Rabin atmosfære i Israel, som igjen førte til, at han ble drept.

Også i 2013 sirkulerte et bilde av Lapid som Hitler på nettet, mange hevdet da, at bildet var et stunt, satt i verk av krefter, som forsøkte å bakvaske og sverte omdømmet til dem, som kritiserte Yair Lapid.

Lovforslaget, som vil definere Israel som en Jødisk stat, ble nylig vedtatt av en splittet regjering, og dette er blant de spørgsmål, som truer med å splitte den nåværende koalisjonsregjeringen, som er splittet i synet på, om Israel skal defineres som en Jødisk stat. Saken har såpass sprengkraft i seg, at den kan komme til å utløse nyvalg i Israel.

En stolt Israelsk Arabisk Zionist
En av Israels største patrioter og pro-Israelsk aktivist på sosiale medier er Mohammad Zoabi, en ung Israelsk Arabisk Muslim. Han elsker sitt land, Israel, som har vært en del av, hvem han er, så lenge han kan huske.

Hans mål er å få Israelske Arabere og Verden rundt til å forstå, at de må støtte Israel. Hans mål er å en dag kunne bli valgt inn i Knesset og stolt tjene det landet, han elsker. Han er en stemme, verken Mads Gilbert, Norsk presse eller NRK finner det bryet verd å lytte til.