Verdens største fare=Islam!

Fra Facebook.
25. november 2014.
Av Hårek Anderssen.

Har plukket sammen noen tall, som viser, hvordan denne kreftbyll - Islam har vokst i Verden. I dag utgjör de ca.1,6 milliarder Muslimer 22,7 % av Verdens befolkning. Dette tall bare vokser med en enorm hastighet, og i kjölevatnet vokser det fram TERROR--UNDERTRYKKELSE--OG FORSÖK PÅ SHARIALOVER.

For å ta Norge först. Pr. i dag finnes det ca.1,8 % Muslimer i landet. De har fått flere slakterier til å produsere HAL-AL slakting, dvs. bönn av en Iman vendt mot Mekka. Dyret skal altså ofres til deres Allah. Dette er bare en av de tingene, de vil innföre. Er det slike ting, vi gjerne vil ha?

Sverige har i dag 5 % Muslimer innen landet. Vi har sett en del HEDERSMORD-HAL-AL slakterier, velsignet og åpnet av davärende Statsminister Reinfeldt. Byen Malmö har blitt kjendt langt utenfor landets grenser for sitt Jödehat, takket väre deres tidligere galne byråd.

 I dag skjer det bäde mord og vold der, ikke bare mot Jödene, men også andre. Dette bunner seg mye i den maktfaktor, disse Muslimske kriminelle gjenger har. Media våger ikke å skrive, at slike ting utföres av utlenninger, men innhyller alt slikt i en media-tåkedis, eller ofte lögner.

 Du har ikke lov å si, hva du mener, må veie dine ord, ellers er du rasist. Tenk på Pippi Långströmpe og hennes stakkars "NegerKung" av en far. Hvilket skjellsord? Slikt må bort. Jeg tenker nu på den lille tegningen av en gris, som hang på et sykhusrom i Norge. Der lå en liten pike, som hadde fått dette, men da en Muslimsk pike skulle ligge der, måtte det fjernes. Sykehusledningen böyde av, og grisebildet forsvant.

 Hvilken makt denne religionen har. Nu er ikke Islam bare religion, men den omfatter alle ting i livet. Ordet Islam betyr "underkastelse" Ordet Muslim betyr "en, som underkaster seg Allah".

Vi bör også väre klar over, hva Sharia er. Det er en Islamsk lov, som forteller, hvilke plikter en Muslim har. Når denne loven blir virksom, må alle fölge den.

Dr. Salah Serea, Egypteren, som dannet Herzb Al-Tarir, Den Islamske Frigjöringsbevegelse, har slike ord å si: "Vi vil opprette en Verdensomfattende, mektig Islamsk nasjon. Kun Islamsk lov skal gjelde for hele det politiske system."

Dette er, hva ISSI driver på med i dag. Når vi ser deres brutalitet, vekker det avsky hos en del mennesker, men det er bare, når en ser hodene ruller av mennesker fra Vesten. Ideologien, den Djevelske åndsmakt bakom alt dette, ser ikke menneskene (kanskje de ikke vil), men dette er den virkeligheten, som förer saken fram.

Deres mål er å underlegge seg hele Midt-Östen, utradere Israel, og så fortsette med alle andre land. Målet er, at Verden skal bli 100% Islamsk, da heter Verden; Dar al-Islam. ISLAMS HUS.

Ser du fram imot et slikt styre? Önsker du ikke slike tilstander, bör du våkne opp for denne falske makt og ta et standpunkt imot alt, som har med Islam å gjöre.

VALGET ER DITT.