“Hundretusenvis” av Franske Jøder tenker på å forlate landet.

Fra Miff.no/
10. januar 2015.
Av Conrad Myrland.

I 2014 undersøkte 50.000 Franske Jøder muligheten for å flytte fra Frankrike til Israel. "Hundretusenvis" tenker på flytting, mener Natan Sharansky i Jewish Agency. Det anslo han mandag, før terrorangrepene i Paris.

“Jeg tror, vi ser begynnelsen på slutten av Jødisk historie i Europa,” sa Natan Sharansky i et intervju sommeren 2014.

Sharansky er leder for Jewish Agency, den halvstatlige organisasjonen, som arbeider for å hjelpe Jøder å flytte til og bli integrert i Israel. I forrige uke kom statistikken for innvandring til Israel i 2014. Antallet Franske Jøder, som søkte tilflukt i Israel, økte fra 3.400 i 2013 til 7.000 i fjor. Et ukjent antall Franske Jøder flyttet også til andre land, særlig går det en flyttestrøm til Storbritannia.

Allerede før terrorangrepene i Paris denne uken, fortalte Sharansky til Jerusalem Post, at Franske Jøder føler seg urolige. Listen over skremmende episoder og voldsangrep er lang for 2014.

Men Jewish Agency registrerer også uroen på annen måte. For ett år siden avholdt Jewish Agency to seminarer om Aliya (innvandring) til Israel per måned i Frankrike. Nå blir det avholdt to slike seminarer hver kveld.

Hele 50.000 søkte informasjon om Aliya i 2014. “Hundretusenvis” av Frankrikes 600.000 jøder tenker på å forlate landet, anslår Sharansky.

– Dersom jeg var en Europeisk politiker, ville jeg tenkt dag og natt på, hvorfor Jøder føler seg ukomfortable i Europa, hva det betyr for Europa, og hva som har endret seg i det Europeiske samfunnet, sier Sharansky.

Hva er forklaringen til, at Jødene føler seg ukomfortable?

– Det er sant, at den første eksterne forklaringen er den store Muslimske befolkningen og følelsen av usikkerhet, dette skaper, sier Sharansky. Spesielt i Frankrike ser Jødene nabolag i nærheten, som domineres av “Islams hus” – naboer, som “ikke er venner”.

Men dette er ikke den eneste forklaringen, mener Sharansky. Historisk sett har ikke Antisemittisme alene fått Jøder til å forlate landet, de ble født i. Det, som oftest har skapt flyttestrømmer, er, når Jødene også opplever, at myndighetene ikke stiller opp for dem.

Her er Frankrike et unntak, påpeker Sharansky. Paris-myndighetene er “veldig mye på Jødenes side”, og har “de strengeste lover mot Antisemittisme i Europa”.

Så hvorfor øker utflyttingen fra Frankrike?

– Fordi Jødene ikke bare står overfor “Islams hus”, men også “Huset til det konservative, tradisjonelt Kristne Europa”, argumenterer Sharansky. For øyeblikket er ikke hovedstrømningene i denne bevegelsen i Europa svært uvennlig mot Jøder, men Jøder vet fra historien, at de aldri vil bli fullt ut godtatt, de vil aldri bli godtatt som å være “hjemme”.

Europeiske Jøder har som regel funnet sitt “hjem” i Europeisk liberalisme, på politisk venstreside. Men der er det heller ikke lett å være en Jøde i dag, spesielt dersom du har identitetsbånd knyttet til Israel.

– De liberale i Europa i dag har en veldig negativ holdning til Israel, sier Sharansky. For Jøder, som ønsker å bli assimilert, trenger ikke dette være noe problem – for de Jøder, som anser Israel for å være viktig, representerer det et stort problem.

– Det er bare to anker, som har forhindret assimilering, tro og Zionisme, en forbindelse med Gud og en forbindelse med Israel. Dersom du har to anker, er det flott, dersom du har ett, kan du klare deg. Dersom du ikke har noen av dem, vil du bli assimilert i løpet av én generasjon. Det har vi sett overalt, sier Sharansky.