Israel er dagens redning for Jødene i Europa.

Fra Idag.no/
27. januar 2015.
Av Jan Pedersen.

 Vi har markeret Holocaustdagen i dag 27. januar. På mange områder i Norge og i Europa har vi intet lært om dette uhyggelige planlagte folkemordet på Jødene. Nazistene har i over 70 år prøvd å holde mordene opp som nødvendige!

Tross Holocaust-senteret i Oslo, Arkivet i Kristiansand, arbeidet med å frakte ungdom med De hvite Bussene til Auschwitz for å lære, synes mye å være forgjeves. Propagandaen og trusselen mot Jødene fortsetter.

Angrepene er der: I Malmø, Belgia og ikke minst i Frankrike. Helt i tråd med den økende Jødeforfølgelsen i Europa, planlegger Israel helt systematisk mottakelsen av 120.000 Franske Jøder!

Det viser seg, at et stadig større antall Franske Jøder undersøker mulighetene for immigrasjon. Et eget Israelsk utvalg under statsministerens kontor skal koordinere dette arbeidet. Bare i år regner en med, at 15.000 Franske Jøder vil ankomme Israel. Dette skriver Richard Oestermann i NorgeIDAG 26.1. Dette var tall, en regnet med, FØR bølgen av terrorangrep i Frankrike. Israel selv må fjerne mange av de barrierer, som forhindrer Franske profesjonnelle å arbeide der.

Vi vet, at Jødene skal hjem til sitt folk og land, Israel. Av Verdens 14 millioner Jøder er bare halvparten kommet hjem. Utenom Israel bor det fleste Jøder i USA, Frankrike og Storbrittania. I Norge bor her ca.1400 Jøder.

Jeg minnes i dag, hva martyren Kaj Munk sa på slutten av 1930-årene, før siste verdenskrig: "Når Danskene blir forfulgt, har de Danmark å rømme til. Når Jødene blir forfulgt, har de intet sted å rømme til".

Selv opplevde jeg Jødenes gledesdag 14 .mai 1948. Som gymnasiast fulgte jeg intenst med i den kampen, som utspilte seg. Vi var stolte over generalsekretær Trygve Lie, som sammen med SovjetUnionen, USA og alle de frihetselskende folkene, lot Israel bli en realitet.

Og aldri mer skal Israel opphøre å eksistere. For hvor skulle Jødene da reise? Det er mer enn nok med en Holocaust!