Om vi ikke finder Sandheden, findes der da noget håb om retfærdighed?

Fra Facebook.
3. januar 2015.
Av Hårek Anderssen.

Det motsatte av sannhet er vel ordet lögn? Kan sannhet defineres, eller er det bare noe difust, ord som ikke sier noe?

Sannheten må väre en virkelighet, noe en forstår og setter sin lit til. Taler en alltid sannhet? Kan det finnes ganger, da det er bedre å tie om visse ting, eller å komme med den nakne fakta?

Sannheten kan på feil måte ödelegge både ens eget og andres liv, så den må ikke brukes for å ödelegge. I slike tilfeller kan tausheten väre det beste.

Hvorfor önsker en å vite sannheten i visse tilfeller? Er det for å nyte av andres nederlag, så at en selv kan fremstå som den rettferdige. Mange ganger vil vi vise andre, hvor perfekte vi selv er, da helst på bekstning av slike ting.

Vi hörer ved valgene, hvordan den enkelte person og partier kommer med sine sanne löfter til folket. Vi lover: Arbeide til alle. Velferden skal öke. Vårt land skal bli som en Edens have. Vi vet alle, at dette ikke er SANNHETEN. Hvordan skal vi da finne den?

Når disse personer får makt, viser det seg snart, at de ikke har noen tanker om å sette handlinger bak sine ord. Unnskyldninger hagler ned mot oss, og alt blir akseptert. Store ord om solidaritet og rettferdighet slynges daglig mot oss, men betyr ingenting. Om ikke sannheten finnes, kan vi da vente rettferdighet? Mitt svar er et ubetinget nei!

I dag er det viktig for ministrer her i Sverige å oppfordre mennesker om å finne sannheten i Islam. Ingen kan finne sannheten i den. Koranen er en bok full av de aller störste selvmotsigelser. Om en vil studere dette med et åpent sinn og virkelig vil vite sannheten , vil en se, at det finnes ingen harmoni.

Koranens budskap er ingen sannhet og gir inget håp om rettferdighet. Om bare disse individer, som gir slike oppfordringer ville löfte sine öyne noe, vil de se, at hva, de kaller for sannhet, skaper bare terror og nöd.

Skal vi söke RETTFERDIGHET, må vi lete, hvor den er å finne. I dag forkastes Bibelen, sannheter, som har bygd opp våre land, og da snakker jeg ikke om RELIGION, men de virkelige Kristne.

Hva har skapt grunnlaget for vår standard? Vi har hatt ganske gode lover, selv om ikke alle har värt perfekte, men de har värt bygget på en viss måte av rettferdighet.

Nu skal alt dette forkastes, og en ny tid kommer. Vi blir oppfordret til å söke sannheten, hvor den ikke finnes. Når vi da ikke finner sannheten, kan det da finnes noe håp om rettferdighet.

 Pilatus retter dette spörsmålet til Jesus, når han står innfor sin dom, han sier så; HVA ER SANNHET?

Mange forfekter sine tanker som sannhet, og alle ting kan ikke väre sant. Bibelen lärer oss sannheten om både Gud og oss mennesker. Bibelens bok viser veien til rettferdighet, sannhet og omsorg for menneskene.

Vi finner der rettesnoren for våre liv, hvordan vi bör väre og hvordan vi skal stille oss i forhold til andre. Dette er grunnleggende sannheter i vår tro.

 Bibelen forteller oss om, hva som skal skje i disse siste dager, og ved å lese de daglige nyheter ser vi at BOKEN BIBELEN taler sant i Matt 24.

"For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal väre hunger og jordskjelv både her og der.----Da skal de overgi dere (Jöder) til trengsel og slå dere ihjel, og dere skal HATES AV ALLE FOLKESLAG for mitt (Jesu) navns skyld."

Paulus sier så: "Menneskene skal da väre: EGENKJÄRE - PENGEKJÄRE - STORTALENDE - OVERMODIGE - UKJÄRLIGE - UPÅLITELIGE - OPPBLÅSTE.

Er ikke dette et meget sant bilde av oss mennesker i dagens situasjon. Uten sannhet--ingen rettferdighet. Sök SANNHETEN!