Kan profetordet gå i opfyldelse i vor tid?

Fra Sokelys.com/
9. februar 2015.

"Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og spå imot ham! Og du skal si: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over dig, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal! "

"Og jeg vil vende dig om og legge kroker i dine kjever og føre dig ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig klædd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Persere, etiopere og puteere er med dem, alle sammen med skjold og hjelm; Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med dig." 

"Rust dig og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer, som har samlet sig hos dig, og du skal være deres fører. Når lang tid er gått, kommer turen til dig; ved årenes ende skal du komme til et land som er utfridd fra sverdet, og hvis folk er samlet fra mange folkeslag, op på Israels fjell som stadig hadde ligget øde; men nu er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen. Dit skal du dra op; som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med dig." (Esek 38:1-9)

Bibelordet, hentet fra profeten Esekiel, har aldri vært mer aktuelt enn akkurat i vår tid. Det, vi i dag ser skje i Øst, er mest sannsynlig preludiet til den krigen, som er omtalt hos profeten Esekiel. Det antyder flere profetigranskere.

Mulighetene for, at Vladimir Putin kan være identisk med den skikkelsen, Esekiel omtaler som Gog i Magogs land, fyrsten over Rosh, Meschech og Tubal, er så avgjort til stede,” sier Dr. Jeff Crawford i en artikkel over temaet.

Etter at den Amerikanske Presidenten viste seg som en svak leder i forhold til konflikten i Syria, og som en mann, som ikke evnet å etterleve sine trusler, har Putin fremstått som en svært selvsikker og selvbevist leder.

“Det, vi ser under Obama`s Presidentskap, er et svekket Amerika, og på grunn av USA's degenerasjon som supermakt har det oppstått et maktvakuum. Man kan ikke lenger se hen til USA som en garantist, som troner på toppen alene, og det er åpenbare sprekker i relasjonene mellom USA og et Europa, som er mer opptatt av økonomisk stabilitet enn å risikere å legge seg ut med den mektige Russiske leder, som mest sannsynlig er den personen, som bærer tittelen Gog hos profeten Esekiel", sier Gerald Flurry, en av flere, som forsøker å tolke Esekiels profetier inn i vår kontekst.

Flurry får følge av en rekke profeti-fortolkere, som mener, at den Russiske Presidenten på mange måter oppfyller kriteriene, Skriften gir for å kunne identifisere Gog i Magogs land.

USA's svar på den Russiske invasjonen i deler av Ukraina og den Ukrainske regjeringens bønn om våpenhjelp er foreløpig det nei, Putin håpet på.

En bemerkelsesverdig profeti om Krim fra 1700 tallet
At vi lever i høyaktuelle profetiske tider, er de aller fleste Kristne enige om. Overalt i samfunnet ser vi, at tidens tegn oppfylles, samtidig som mange moderne mennesker avskyr å høre budskap om dom og vanskelige tider, ifølge den Jødiske Rabbi Moishe Sternbuck, som er Visepresident i Edah Haredit, den Rabbinske domstolen.

Sternbuck fortalte nylig sine disipler, at den Messianske tid nå er over oss, og kilden til denne påstanden er kanskje en av de mest profetiske Jødiske røster i etter-Bibelsk tid, nemlig Vilna Gaon, hvis fulle navn var Elijah ben Shlomo Zalman Kremer, som gjerne ble kalt geniet fra Vilnius.

Vilna Gaon skal ha sagt, at “når dere hører, at Russerne har tatt Krim, skal du vite, at tiden for Messias er kommet, og Hans fotspor kan bli hørt, og når du hører, at Russerne har nådd byen Konstantinopel (det moderne Istanbul), må du ta på deg Sabbat-klær og ikke ta dem av, fordi dette betyr, at Messias kan komme hvert øyeblikk, heter det i den gamle profetien.

At den nåværende eller en fremtidig Russisk leder vil komme til å fremstå på verdensarenaen som Gog i Magogs land er det forholdsvis bred enighet om blant de ulike profetigranskere.

Joel Rosenberg, en bestselgende Kristen forfatter, deler synspunktet at Gog vil være en Russisk leder, men han er mer usikker på, om det er Putin.

“At Putin er en maktsyk, grådig, autoritær og tsar-lignende personlighet er ganske åpenbart. Han er fast besluttet på å utvide Russisk innflytelse og makt og søker å kontrollere sine naboer. Han har jobbet spesielt hardt for å bygge strategiske allianser med radikale Islamske ledere i Midt-Østen (Iran og Syria), og opp gjennom årene har mange spurt meg, om Putin kan være den diktatoren, som er referert til som Gog og Magog" i Esekiel 38 og 39.

Jeg forventer, at etterhvert som Putin begynner å innta sin posisjon, at spørsmålene vil komme opp på nytt. Mitt kjappe svar er, at det er for tidlig å trekke noen endelig konklusjon. Det må skje mye mer endetids teologisk, før vi kan trekke en endelig konklusjon, men det er ikke tvil i min sjel på. at Putin ligner på Gog.

Han er farlig, og både Israel og Vesten bør rette vaktsomme øyne på ham, siden han allerede nå er i ferd med å bygge allianser med nasjoner, som er omtalt i Esekiels profeti,” sa Joel Rosenberg allerede i 2011.

Frykt i de Baltiske stater
Russlands massive herjinger først i Georgia i 2008 og nå i Ukraina har skapt dyp bekymring blant Russlands naboland, som ennå ikke helt har glemt, hvordan det var å leve under Sovjet-samveldet.

Den økte Russiske militære aktiviteten i Nordområdene har ikke kun bekymret de Baltiske stater, men også de Nordiske land ser med usikker bekymring på det, som skjer. Putins spesialrådgiver Sergei Markov, gjør ikke noe for å dempe usikkerheten, da han før jul sa dette til Svensk TV:
– Dere i Sverige trenger ikke å være redde. Men Latvia og Estland bør være redde. Hvis det blir en storkrig, er det mulig at det ikke blir noe som helst igjen av disse landene.

Med samme retorikk som hos flere andre høytstående Russiske embetsmenn hinter han om, at Russland vil forsøke å «redde» Russiske statsborgere i andre land.

Problemet er Russofobien, som finnes hos den ledende eliten i Vest. Russofobi er rasisme mot Russere. Får dere landene deres til å slutte å være Russofober, kommer livet deres til å bli mye enklere, sa han i intervjuet.

For forholdet mellom Russland og de Baltiske nabolandene, som både er NATO- og EU-medlemmer, blir stadig dårligere. Ved nyttår tok Latvia over Presidentskapet i EU – og gjorde dermed det iskalde forholdet enda kaldere.

"Så sier Herren, Israels Gud: På den dag skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut et ondt råd."

Gog figuren, som enkelte mener kan være den nåværende eller fremtidige Russiske leder, er kanskje ikke bevist om sin rolle i endetidens store spill, før det skjer.

Når man leser Guds Ord om det, som skjer, er det nesten som om Gog-skikkelsen rett og slett blir dradd inn i begivenhetenes gang ut fra en impuls, eller en tanke, som stiger opp i hjertet.

Hvis Putin skulle vise seg å være den Bibelske Gog-figuren, er han kanskje ikke den dag i dag bevist av den rolle, han eventuelt er tiltenkt i endetidens spill og kriger.

Under hele konflikten omkring Krim og deretter Ukraina er det Putin, som kontrollerer agendaen, mens de Vestlige ledere, slike som Tysklands Angela Merkel, Frankrikes François Hollande og ikke mindst USA's Barack Obama, har spilt andre fiolin i frykt for at for tøffe tiltak kan komme til å utløse en større og mer omfattende konflikt mellom Vest og Øst.

“Det er nettopp den Vestlige vegringen mot å sende klare militære signaler, som gjør, at den Russiske leder har handlingsrom til å fortsette sitt militære eventyr i Ukraina i full visshet om, at alt, som kommer fra Vesten, er fordømmende ord og irriterende sanksjoner samt våpenhvileutspill, hvor Putin i realiteten bestemmer betingelsene.

Håp om våpenhvile og varig avtale
Angela Merkel's og François Hollande`s forsøk på å få til en våpenhvile og fredsavtale kan være det siste forsøket på å få løst denne alvorlige konflikten, før krigshandlingene blir ennå mer omfattende.

Som Søkelys har slått fast mange ganger tidligere, er det Vladimir Putin som sitter på nøkkelen og løsningen, og det store spørsmålet er egentlig, hvor mye landområder, hvor mye lebensraum den Russiske Presidenten ønsker seg i denne omgang.

Kan hende han nøyer seg med Krim og det østlige Ukraina i første omgang, men på sikt er det sannsynlig, at den beviste Russiske Presidenten ønsker mer. Gjerne Latvia og de andre Baltiske stater, siden disse land var en del av kjerneområdene til det gamle Sovjet samveldet.

At den Russiske Presidenten ikke ønsker NATO tett innpå sin egen dørstokk, er åpenlyst ut fra alle de signaler, som har kommet fra Russland, og det store spørsmålet akkurat nå er, hvor mye “Lebensraum” Moskva ønsker.

Skal angripe Israel i en ikke så altfor fjern fremtid
I følge Esekiels profeti vil Gog,som mange antar er Russlands leder, i en ikke altfor fjern fremtid samle en koalisjon nasjoner, som skal gå til angrep på Israel, som er folket, som er hentet ut fra nasjonene.

Blant Gogs alliansepartnere finner vi land som Iran, Etiopia, Libya samt de Russiske kjerneområdene, som blir kalt Ros, Mesek og Tubal i den Norske Bibel.

En annen folkegruppe, som blir nevnt, er Gomere og dets skarer samt noe, som omtales som “Togarma folket i det ytterste Norden.” Blant profetigranskere finnes det ulike fortolkninger om, hvilke områder og nasjoner, som utgjør Gomer og Togarma, og både Tyrkia, Ukraina, Skandinavia og Tyskland er nevnt.

Det, som kommer frem av Esekiel-teksten, er, at denne alliansen av Gud vil bli dradd ned mot Israel til det store slaget, hvor Gud vil dømme disse nasjonene. Bibelen formulerer det slik: “Og jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre dig ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd." (Esekiel 38:4)

Med andre ord vil Gog av Gud bli dradd inn i den kommende krigen med Israel, hvor Gud skal knuse Gog og hans alliansepartnere for godt.