Obama sammenligner Islamsk terror med korstogene.

Fra Idag.no/
9. februar 2015.
Av Lars-Toralf Storstrand.

USA's President Barack Hussein Obama har lenge avviste å omtale Islamsk terrorisme i Midtøsten som Islamsk ekstremisme. Nylig forsvarte han sitt ståsted under en bønnefrokost i Washington D.C.

– Islam står idag overfor utfordringer, men disse utfordringene er ikke unike for Islam, sa Obama, og gav uttrykk for, at han mente, at disse utfordringene gjenspeilte en «syndig tendens» i alle verdens samfunn – en tendens, som «perverterer og forkludrer» alle former for tro.

– Menneskeheten har slitt med disse spørsmålene i hele menneskehetens historie, sa Obama på den årvisse Nasjonale Bønnefrokosten. Han la til, at dersom menneskene ikke stiger ned fra den pidestallen, de har klatret opp på, og slutter og hevde, at dette er unikt for alle andre steder enn vårt, bad han tilhørerne å ikke glemme korstogene og inkvisisjonen, hvor mennesker begikk de grusomste forbrytelser i Kristi navn.

– I vårt eget hjemland vitner ikke minst slaveriet og Jim Crow-lovene om alt, som ble rettferdiggjort i Kristi navn, fortsatte han.

I USA har Presidenten av flere Republikanere blitt utfordret på, at han har omgått begrepet «religionskrig», sier senator Lindsey Graham i forrige måned. Graham er en av flere potensielle Republikanske Presidentkandidater.