-Tid for å reise oss.

Fra Idag.no/
22. februar 2015.
Av Tor-Bjørn Nordgaard.

- Det må komme et folkeopprør blant Kristne i Europa, der vi blir villige til å lide for Kristi navns skyld, og reiser oss opp og står for det, vi tror på, slik at vi ”går ut i all verden” og deltar på samfunnsarenaene, sier Hanne Nabintu Herland.

Torsdag 19. mars står religionshistoriker, forfatter og samfunnsdebattant Hanne Nabintu Herland på talerstolen i Oslo Kongressenter på Youngstorget, når Kristenfolkets nasjonale verdimobilisering Oslo Symposium arrangeres for tredje gang.

 - Jeg synes, Oslo Symposium er et veldig positivt initiativ, der Kristne tar steget ut av kirkelokalet og viser politisk og sosialt, at de bryr seg om samfunnet der ute, sier hun.

- I dag preges Norsk Kristenhet i stor grad av innadvendthet. Man sitter inne i menighetslokalene, og mange har liten kontakt med samfunnet utenfor kirkedøren. Derfor er det veldig viktig med denne typen utadrettet engasjement, som Oslo Symposium representerer.

- Gå ut i all verden!
- Det viktigste budet, vi har fått som Kristne, er, at vi skal gå ut i all Verden. Jesus sa ikke: «Gå inn i Kirken din og sitt der.»

Vi lever i en tid med en betydelig avkristning av Europa. Og hvis Kristne fortsetter å følge den vranglæren, som handler om, at man bare skal sitte i kirkelokalet og bare være sammen med sine Kristne venner, vil vi ikke få snudd denne trenden. Da vil avkristningen foregå enda sterkere i årene fremover, advarer hun.

- Det har skjedd en prosess siden tidlig på 1900-tallet, som har ført til, at Kristne lukker seg inne i kirkelokalene og dyrker fellesskapet med seg selv og hverandre. Det begynte med, at de antikristne tendensene i Europa ble sterkere og sterkere, og så har de Kristne blitt presset inn i en situasjon, der de huter seg inn i sine små lokaler og prøver å være så snille som mulig, så ikke man skal få kritikk fra den ekstremliberale samfunnstrenden utenfor kirkedøren, fortsetter Herland.

- Kristne er årsak til avkristning
- Fordi Kristne ikke har vært villige til å lide for Kristi navns skyld, men heller har valgt komforten i egne lokaler, har Kristne bidratt til avkristningen av Norge. Man har ikke vært der, hvor mennesker er – på barer, fester, universiteter og i gatene. Man har ikke holdt symposier, der man snakket til media og til samfunnet.

Den Kristne feigheten er derfor en av hovedårsakene til avkristningen av Norge, mener hun, og minner om de Bibelske ordene, om at de Kristne skal være ”i verden, men ikke av verden”.

- Det har kommet inn læresetninger, som har legitimert Kristnes rett til ikke å gå ut i all verden, men heller dyrke sine egne små subkulturer, mens samfunnet går av hengslene. Dette er veldig alvorlig, sier hun, og etterlyser et oppgjør med slik vranglære.

- Må begynne å frykte Gud
- Kristne mennesker i Norge må begynne å bli villige til å lide for Kristi navns skyld. Biskoper må lide for Kristi navns skyld. Vi må ta oppgjør med lengselen etter å bli likt av alle, og begynne å frykte Gud og stå for det, Han snakker om i Skriften – som rettesnor for et slikt hedonistisk og ekstremliberalt samfunn, som vi ser i dag, utfordrer hun.

- Hele 76 prosent av menneskene i Europa kaller seg Kristne og sier, at de tror på Gud. Det betyr, at det er en enorm masse, som ikke er aktivert. Fordi vi har så sterke antikristne, religionshatende eliter, som latterliggjør troende ved å si, at de er gammeldagse, tåpelige og intolerante, så kues Kristne i Europa til taushet.

Det må komme et folkeopprør blant Kristne i Europa, der vi blir villige til å lide for Kristi navns skyld, og reiser oss opp og står for det, vi tror på, slik at vi «går ut i all verden» og deltar på samfunnsarenaene, sier Herland.

Egg og råtne tomater
- Vi må bli villige til å stå i gapestokken, til å bli kastet egg på og få råtne tomater i ansiktet, og til å stå opp for det, som Kristentroen står for i vår tid. Vi må huske, at Gud skal holde dom over oss alle en dag, og hvis vi ikke bekjente oss til Hans navn her på Jorden, skal Han ikke vedkjenne seg oss. Så dette er et veldig alvorlig budskap, sier hun.

- De, som kaller seg Kristne, må begynne å elske sin neste igjen, og bry seg om det, som skjer i Norge. Vi må fylles med godhet, omsorg og med sorg i hjertet for den utviklingen, vi ser – like til at vi lar oss drive av godhet i møte med andre mennesker, det være seg hedonister, tyver, homofile, falske Kristne, og sladrende Kristne damer, for vi er alle syndere og fortjener ikke Guds nåde.

- Jeg vil gratulere Oslo Symposium som et av de ytterst få initiativ fra lukkede Kristne miljøer til å rekke en hånd ut mot samfunnet generelt, som et forsøk på å forklare og vise samfunnet, hva Kristne verdier og holdninger er.

- En stemme til konservative
Hun sier, hun gleder seg til å komme til symposiet i mars. Under symposiet i 2013 skulle hun også ha deltatt, men måtte melde avbud på grunn av sykdom. Hun var med på det første symposiet i 2011.

- Hvordan var det å delta den gangen?

- Jeg synes, det var konstruktivt. Arrangementet ga en stemme til Kristne konservative i Norge. I dag vet vi, at Konservatismen er under hardt press, fordi høyrepartiene i stor grad er kun liberale, og ikke i tilstrekkelig grad representerer Konservatismen lenger.

Konservatismens bidrag handler om grensesetting, at det er behov for kjøreregler i samfunnet, slik at ikke noen overkjører andre. Individets frihet og respekten for forskjellighet ligger i Konservatismen, og desentralisering av makt, respekt for tradisjonelle verdier og motvillighet mot unødige reformer.

Bøker og TV-serie på gang
Den velkjente røsten fra Norsk samfunnsdebatt forteller, at hun er midt oppe i flere spennende prosjekter for tiden. Hun varsler premiere på en ny tv-serie om Midtøsten denne våren.

- Den kommer til å eksplodere i Norge. Jeg har vært i Midtøsten og snakket med ledende forskere om situasjonen der. Det er en bred serie med spennende intervjuer, deriblant fra Israel. Jeg er sprekkeferdig av spenning over denne serien, sier hun, og vil foreløpig ikke røpe flere detaljer.

Hun erfarer, at det er stor interesse også utenfor Norges grenser for hennes synspunkter, og viser for eksempel til at TV-kanalen Russia Today, som når mer enn 600 millioner mennesker, gjorde en halv times intervju med henne for kort tid siden.

Den første boken hennes «Alarm» skal nå utgis i en internasjonal versjon på Engelsk, beregnet for det ERuropeiske publikummet.

- Jeg kommer snart ut med en internasjonal og høyst oppdatert versjon av "Alarm", noe som har vært etterspurt lenge. Etter det skal jeg skrive ferdig en bok om Midtøsten, forteller Herland.