Yazidiene i Irak vender seg til Israel.

Fra Israeltoday.no/
1. februar 2015.

Iraks minoritet, Yazidiene, er en liten gruppe med Kurdisk folk, som klamrer seg til en gammel religion, som praktiskt talt var ukjent, før de kom under beleiring av ISIS i fjor sommer.

Nå søker de i likhet med den mye større Kurdiske nasjonen Israelsk støtte i kampen mot deres Islamistiske fiender.

I et telefonintervju med Al-Monitor i forrige uke, sa en topp Yazidi militær-kommandant, som ble fanget på fjellet Sinjar i Nord-Irak, at de ivrig strever med å styrke vennskapsbåndene med den Jødiske staten.

- De Arabiske land anerkjenner oss ikke, heller ikke dere anerkjenner de, sa løytnant-Col. Lukman Ibrahim.

- Vi anser dere som en vennlig stat med muligheter for å bygge relasjoner med på grunnlag av nøytralitet og respekt.

Da Yazidi-militsen har klart å rekruttere ikke mindre enn 12.000 krigere utav en befolkning på drøyt 200.000 i regionen i dag, blir de stort sett utrent og dypt underbemennet.

- Vi appellerer til den Israelske regjeringen og dets leder om å gå inn og hjelpe denne nasjonen, som elsker det Jødiske folk, sier Ibrahim.

- Vi ville vært veldig takknemlig for etablering av militære bånd.

Israel er ikke fremmed for å hjelpe Kurderne i sine kamp mot Arabiske naboer. Gode Kurdisk-Israel bånd er en dårlig bevart hemmelighet, og om en Kurdisk stat noen gang blir realisert, er det liten tvil om, at den umiddelbart vil bli den Jødiske staten nærmeste venn i regionen.

- Vi er ikke Arabere, vi er heller ikke Muslimer. Vi ser på oss selv som en, som deler skjebne med Israelerne, som gikk gjennom lignende pogromer, sa Majdal Rasho, en Yazidi, som emigrerte til Tyskland, men kom tilbake for å bekjempe ISIS.

- Da det beleirede fjellet nærmet seg spurte jeg: - Kanskje våre Israelske brødre kan gi oss en hjelpende hånd?

Yazidiene er tilhengere av en Monoteistisk tro, knyttet til gammel Zoroastrisme. De tror på en Gud som Skaper av alt, men mener, at Han har sendt et bud om denne Verden og gitt den til sju mektige erkeengler, høvdingen blant dem er kjent som Malek Taus (Peacock Angel).

Muslimer betrakter Yazidis som Djevel-tilbedere, fordi i henhold til Islam er Malek Taus erkeengelen, som falt fra Guds nåde og ble Satan.