"Fra Skapertro til Frelsertro" av Jørgen Høgetveit marts 2015 - video.