Iransk Kristen om den nye Bibel på Farsi: ”Ordene er så meget mere dyrebare.”

Fra Forfulgtekristne.dk/
12. marts 2015.
Af Samuel Nymann Eriksen.

Iranske Kristne vil i begyndelsen af april 2015 for første gang kunne fejre Påske med den nye Bibeloversættelse – og kunne læse de Gammeltestamentlige forudsigelser om Jesu død og opstandelse på et moderne og letforståeligt Persisk.

”Den nye oversættelse er meget klar. Mange Gammeltestamentlige afsnit, der citeres i Det Nye Testamente, var svære at forstå (i den gamle oversættelse, red.), men nu er de bare så meget lettere at forstå.”

Det fortæller en Iransk Kristen om den nye oversættelse, der blev udgivet september 2014. Den regnes for meget præcist at gengive meningen på de Bibelske grundsprog, samtidig med at sproget er smukt og letforståeligt.

Han fortsætter: ”Ordene er så meget mere dyrebare. Ordforrådet er meget Persisk, hvilket gør det smukt at læse.”

Måtte tidligere bruge ordbog
”Jeg nyder at læse Det Gamle Testamente nu, fordi jeg forstår ordene, historierne og versene. Før måtte jeg finde ordene i en ordbog for at forstå deres betydning.”

”Det var vanskeligt at undervise med den gamle oversættelse, og vi var nødt til at bruge en forklarende genfortælling kaldet ”Living Bible” (”Den Levende Bibel,” red.), men jeg er sikker på, at den nye vil være så meget lettere at bruge.”

Således ser forudsigelsen om Jesu død og opstandelser Esajas 53:5 ud på Persisk i den nye oversættelse: حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصیرهای ما لِه گشت؛ تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد، و به زخمهای او ما شفا می‌یابیم.

På dansk ifølge 1992-oversættelsen: "Men Han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved Hans sår blev vi helbredt."

Når vi i Danmark fejrer Herrens død og opstandelse, lad os da også bede om, at Han vil lede Kirken i Iran ind i en stadigt dybere tro og modenhed gennem den nye bibeloversættelse.

Gennem Dansk Europamission kan du sikre, at de nyudgivne Bibler smugles ind i Iran. De er meget flot indbundet i læder, papiret er forgyldt i kanterne og trykt i den bedst mulige kvalitet. Det koster i gennemsnit 80 kr. at trykke og indsmugle én Bibel, inklusive administrationsomkostninger.

Bed om
• At Kirken må vokse gennem Bibelen i denne Påske
• At præsterne vil undervise ud fra den nye oversættelse
• En sikker indsmugling og distribution af Biblerne