Franklin Graham: Gud vil dømme President Barack Obama.

Fra Sokelys.com/
25. juni 2015.

Norgesaktuell Evangelist sier, Gud vil dømme USA's President Barack Obama.
Franklin Graham, sønn av den legendariske Evangelisten Billy Graham viker ikke unna fra å komme med modige og kontroversielle politiske uttalelser, og han er svært ofte uenig med Obama administrasjonens praktiske politikk.

Men en ting er Franklin Graham og Barack Obama enige om, og det var om noe, Obama sa helt nylig. Beklageligvis, når Obama har rett, er det galt for Bibel-troende Amerikanere.

“President Barack H. Obama har rett om en ting i det, han sa under sin tale under en Gay Pride “event”, han arrangerte i Det Hvite Hus onsdag. Han sa da, at “det har funnet sted en utrolig holdningsending over hele landet. Dette er noe, Franklin Graham var enig i, men han var kvikk til å understreke, at denne holdningsendringen ikke er til det gode for Amerika. Den holdningsendring, som Obama refererer til, sier han, er det moralske forfall, vi ser manifestere seg daglig rundt oss.

“Å akseptere det gale som rett, akseptere synd som noe, man skal være stolt over, er definitivt en holdningsendring," sa Franklin Graham.

Skal vi være overrasket over, at han (Barack Obama) takket LGBT-samfunnet (lesbiske, homofile, biseksuelle og transeksuelle) for alt, de har hjulpet han å oppnå under hans tid som president?

Obama fortsatte med å si: “Mye av det, vi har oppnådd over de siste 6 og et halvt år, er på grunn av dere.” Presidenten pekte stolt på, at det var bare to stater, hvor homoekteskap var tillatt, da han tok over jobben som President, mens det nå er 37.

Og Franklin Graham konkluderte: “Presidenten leder denne nasjonen på en syndefull kurs, og Gud vil dømme ham og oss som nasjon, dersom vi ikke omvender oss.”

Franklin Graham har rett: Amerika er en nasjon i moralsk forfall. I løpet av Obamas tid som President har nasjonen gått fra ille til verre og fremstår nå med et politisk lederskap, som spytter Gud i ansiktet, håner Hans ord og vender ryggen til Hans bud.

Obama, som selv inn i mellom hevder seg å være en “Kristen”, er en mann, som forherliger synden, roser dem, som kjemper frem rettigheter til å synde og forsvarer retten til å avlive barn i mors liv. Er det fruktene til en sann Kristen, eller er det fruktene til en leder, som har vendt Gud og Hans ord ryggen.

“På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.” (1 Joh 3:10)

Når ettermæle etter Obama blir skrevet i den Himmelske verden, tror jeg, det vil bli svært likt det ettermæle, som er nedtegnet over den Gammeltestamentlige Kong Akab: “Akab, Omris sønn, gjorde hva ondt var i Herrens øyne, mer enn noen av dem som hadde vært før ham.” (1 Kong 16:30)

Med mindre Obama omvender seg…
USA vil, dersom det ikke kommer en omvendelse, stå foran en dom, som  en rekke Kristne forkynnere har profetert og advart om gjennom de siste 42 år. Mange vanlige kKristne har merket, at noe har skjedd i USA, at negative gjennomgripende forandringer, som ikke er til det bedre har funnet sted i det Amerikanske samfunnet, så tiden er kommet for Guds folk til å søke Kristus.

Selv unge mennesker forteller om en følelse av, at noe skjer. Majoriteten av befolkningen har gått langt vekk fra Gud og står i en svært farlig posisjon å stå i som nasjon.