Massive dommedags-spekulasjoner omkring september 2015 gjør mange nervøse.

Fra Sokelys.com/
24. juni 2015.

Dommedags-spekulasjoner om september 2015 engasjerer på verdidebatt. Har du allerede lagt planer for høst eller juleferien 2015? I så fall er det kanskje på tide å astroidelegge dem i en skuff eller kansellere planlagte ferier, fordi vi neppe vil oppleve å se november, før Bortrykkelsen har funnet sted, eller asteroide har slått ut millioner på millioner av mennesker.

Dommedags-teoriene omkring september 2015 blir stadig flere og mer skremmende. I følge en rekke hobby-profeter, som brennende presenterer sitt budskap til dem, som sitter foran datamaskinen, er en asteroide, en dødbringende asteroide med vårt navn på, på kollisjonskurs med Jordkloden og vil treffe oss med stor kraft i slutten av september 2015.

Konsekvensen av dette Apokalyptiske sammenstøtet vil bli hundretusener av døde, og det er hevdet, at Amerikanske myndigheter vet, at den er på vei, men av redsel for å skape panikk blant massene hemmeligholdes opplysningene om den dødbringende asteroiden, som i dette sekund slynges i stor fart mot moder Jord.

Hvor treffpunktet blir er ennå ingen sikker på, men flere har spådd, at det er USA, som vil bli rammet, når den angivelige asteroiden vil ramme Jordkloden og utløse en katastrofe av Apokalyptiske dimensjoner.

Andre troende hevder, at Bortrykkelsen vil finne sted i september 2015, mens andre igjen forventer et større krasj i aksjemarkedet. Profetiene, enten det er snakk om krakk på børsen, en Apokalyptisk katastrofe utløst av en veldig asteroide, en tsunami eller Bortrykkelsen av Guds Menighet henger nøye sammen med Blodmånefenomenet, vi vil bli vitne til den 28 september, den Jødiske feiringen av Yom Kippur eller teoriene om, at 29. Elul (13 september) vil være den siste dagen i Shemitah året, og at dette vil bli en “Wipe Out day” hvor enorme verdier forsvinner i aksje eller obligasjonsmarkedet.

Selvom årets “dommedag” ikke har fått samme mediaoppmerksomhet som det, Harold Camping fikk om sine spådommer om dommedag 21. mai 2011 - er spekulasjonene omkring, hva som kan skje i september mer omfangsrik nå, enn de var i forkant av mai 2011.

Verdens ende – september?
I et innlegg, postet på Verdidebatt i dag onsdag 24., skriver debattanten Daniel Hisdal dette: “Man kan ikke ha unngått å få med seg, at det er svært mange ting, kall de gjerne profetiske, om du vil, som skjer i september 2015. Det kryr av videoer på youtube, samt artikler og websider, som tar for seg det hele.

Jeg skal ikke gå inn på, hva disse tingene er, da jeg går ut fra, de, som har klikket seg inn her, vet hva det dreier seg om. Jeg skal dommedag imidlertid se litt på, hvorvidt det faktisk kan være, at noe er i ferd med å skje.

Det første, mange vil si, er: “Ingen kjenner dagen og timen”. Til dette er det mye og si. Først og fremst vil jeg understreke, at dette stemmer. Jeg vil imidlertid også understreke to ting til.

For det første står det “vet”, altså at man er 100% sikker på noe. Ingen vet, og hvis noen skulle få rett i slike antagelser, er det ikke fordi, at de vet. Som et lite underpunkt vil jeg si, at hvis det hadde vært slik, at Jesus ikke kommer tilbakee på en dato, som noen har gjort oss oppmerksom på, så kunne all Verdens Ateister rottet seg sammen i Evigheter og sagt, at Han kommer da og da. På den måten hadde dagens Ateistiske befolkning, ca halvparten av Verdens befolkning, kunne valgt seg en dag hver. 3.6 milliarder dager, blir ganske mange år.

For det andre står det “dagen og timen”. Det står ingenting om uken, måneden eller året. Hvis noen peker på september 2015 og sier, at noe kommer til å skje da (de som tror på pre-trib Bortrykkelsen tenker kanskje september er måneden, det vil skje, mens de som ikke tror på pre-trib mener, det kan være starten på de syv vanskelige årene, som skal markere enden), kan jo da ha rett, uten at de sier nøyaktig, hvilken dato det er snakk om.

Til slutt: Poenget med dette innlegget er IKKE å si, at noe kommer til å skje i september i år, men snarere å påpeke noen svakheter i argumentasjonen til de, som mener, det ikke kommer til å skje noe…” skriver Hisdal i en debatt-tråd.

En begivenhetsrik måned
September 2015 kan med andre ord ble en temmelig hektisk og spennende måned. Hvis vi ser på det mest troverdige scenariet, er nok et fall i aksjemarkedet det mest sannsynlige, som vil kunne skje.

Jonathan Cahn’s bok “The Mystery of the Shemitah” avdekker en hemmelighet, som er mer enn 3000 år gammel, og viser hvordan hvert sjuende år er et Sabbatsår, som innebar, at gjeld ble kansellert. I utgangspunktet ansett som en velsignelse, men når et folk eller nasjon vender ryggen til Gud blir det snudd til dom og forbannelse.

I følge Cahn har det funnet sted en Wipe Out av verdier på aksjemarkedet hvert sjuende år på datoen 29. Elul i den Jødiske kalender, som i år tilsvarer vår 13. september. Dette sju-års mønsteret kan ses helt tilbake til 1966, da USA opplevde det som for ettertiden heter “The Forgettable Crash of 1966“.

Neste Wipe Out i følge dette sju-års mønsteret kom i 1973 og var en langvarig nedtur, som varte fra 11. januar 1973 og til 6. desember 1974, hvor aksjemarkedet (Dow Jones indeksen) falt mer enn 45 prosent på 699 dager.

Fallet i økonomien da skyldes oljekrisen og utløste et smertelig og langvarig “Bear marked”, som skapte inflasjon og ledighet både i USA og Europa. Hardest rammet dette Storbritannia, hvor krakket i 73/74 sendte “London Stock Exchange’s FT 30 ned med hele 73 prosent over kriseperioden.

Krasj nummer 3 blir kalt 1980-nedturen, i økonomien kalt “Early 1980s recession”, og begynte i USA i januar 1980 og plaget økonomien frem til november 1982, som innledet og deretter tok økonomien helt av og skapte en kraftig boble, som her hjemme blir omtalt som “Jappe tiden”.

I følge det 7-års mønsteret, Jonathan Cahn og andre har omtalt, skulle neste “Wipe Out” komme 1987, noe som også slo til på “Black Monday” den 19. oktober 1987, da bunnen falt ut av markedet og sendte New York børsen ned med 22,4 prosent på en eneste dag. Det største fallet på en dag noensinne.

Neste nedtur i følge denne sju-år syklusen kom i 1994. I den økonomiske historien har vi noe, som kalles “The great bond massacre of 1994″ eller den store obligasjons-massakren i 94. Verdier for mer enn 1 trillion gikk tapt i denne obligasjons massakren, som følger 7-års mønsteret, som blant annet Jonathan Cahn omtaler.

Det neste store nedturen for aksjemarkedet, som en følge av terrorangrepet mot USA den 17. september 2001, da Dow Jones indeksen gikk på historiens største poengmessige fall noensinne frem til da på den 29, Elul, da Dow Jones indeksen falt med 684.81 poeng. Den neste “Wipe Out” kom nøyaktig 7 år senere i 2008, på datoen 29. Elul, som tilsvarer 29 september i vår kalender.

Den tunge Dow Jones indeksen opplevde da nok en gang sitt største poengmessige fall noensinne, da Dow Jones falt med 777.68 poeng, da Kongressen avviste daværende President George W Bushs krisepakke.

I følge Jonathan Cahn vil et eller annet skje den 13. september (som er en søndag), som vil kunne utløse et storkrasj i aksjemarkedet den påfølgende mandag, og som mange tror, kan bli en ny “Black Monday” eller “2015 massakren”.

Bortrykkelse september 2015????
En mer tvilsom teori, man finner blant troende på You Tube, er, at Menigheten, de sanne Guds barn, vil erfare Bortrykkelsen eller “The Rapture” i september 2015. En av dem, som har fremmet ideen om, at Bortrykkelsen skal finne sted i september 2015, er You Tube profilen Renee M eller Renee Moses, som har innpå 50.000 abonnenter som følger hennes oppdateringer.

Renee Moses har en lang fortid i å fremsette datoer på Bortrykkelsen, som ikke har funnet sted, og i følge Renee Moses, som i dag kaller seg “Renee M”, skulle Bortrykkelsen ha funnet sted senest fredag 24. januar 2014, og i forkant av denne spådommen skal kvinnen også ha operert med andre datoer, som har slått feil. En rekke You Tube profiler har hengt seg på ideene, og det er lite lystige spådommer, vi møter blant annet hos Renee Moses med sine nærmere 50.000 abonnenter.

Spådommene om, at kloden i september 2015 vil bli rammet av en asteroide, blir forfektet av mange, og fremst i køen av selvutnevnte profeter, som formidler disse spådommene er igjen Renee Moses.

Videoen ble publisert i april 2015 og har mer enn 600.000 visninger og demonstrerer en interesse for det Eskatalogiske, som ikke er fanget opp i den Kristne forkynnelsen, vi møter i Menigheter og bedehus.

At mange tror, at noe vil skje i september, er tydelig. Det store spørsmålet for mange er hva? Vil det bli et krakk, vil det bli en Apokalyptisk katastrofe eller vil Kristus hente sin brud? Eller kanskje alle tre? Uansett om, hva som skjer eller ikke vil skje, er det viktig å ha sin sak i orden med Gud, leve rett og leve hver dag som om, det er den siste og samtidig vite, at det eneste, som ligger fast, er at Kristus en gang vil komme og hente sin brud og sitt folk.

 Følg også debatten på verdidebatt.no