Melder om økende menneskeskapt jordskjelv aktivitet i USA, men er det Guds finger, vi ser?

Fra Sokelys.com/
14. juni 2015.

Jordskjelv er et av de fenomener, Jesus sa, kunne knyttes opp mot de tegn, som skulle indikere Hans gjenkomst og slutten på denne tidsalder.
 I følge Mesteren selv skulle det være jordskjelv både her og der (Mark 13:8), og mange mener, det er nettopp det, vi nå opplever. Bare i løpet av de siste 24 timene har det vært nærmere 85 jordskjelv, som har blitt registrert, hvor de tre sterkeste var på henholdsvis 5,1, 5,3 og 5,6 på Richters skala.

De sterkeste jordskjelvene er registrert på henholdsvis Papua New Guinea, Alaska, Fijiøyene, Filippinene, Indonesia og Nepal. Også i USA har det i dag vært innpå 20 jordskjelv, hvor Oklahoma og California har vært mest rammet.

California er som kjent et område, hvor man frykter et ødeleggende “the big one”. Jordskjelv er noe, vi sjeldent opplever her i Norge, men rundt omkring i Verden er jordskjelv mange steder blitt noe dagligdags. Bare i løpet av de 16 første timene av denne lørdagen er det registrert mer enn 48 jordskjelv, som har hatt en styrke på mer enn 2,1 på Richters skala.

I følge US Geological Survey har det gjennom de siste årene vært en påtakelig økning i antallet jordskjelv i USA. I følge en studie er det meste av økningen relatert til olje og gass boring, og man mener, at jordskjelv i Oklahoma, Alabama, Colorado, Texas og New Mexico mest sannsynlig er relatert til menneskelig aktivitet.

Samtidig, som grunnen skjelver stadig oftere i deler av USA, er det nå flere og flere røster, som på Herrens vegne advarer om, at USA snart vil bli rammet av “the big one”, som kan forårsake enorme ødeleggelser og skader.

“USA er gått inn under dommen” og Gud bruker naturen, vind og vær som sine redskaper for å straffe en nasjon, som har vendt Gud ryggen,” sier Jonathan Cahn.

Var jordskjelvet i 1989 en advarsel?
USA, som i disse dager opplever tørke, flom, tornadoer og ødeleggende stormer, er i følge mange Kristne profeter under Guds dom, fordi nasjonen har valgt å vende Gud ryggen. I oktober 1987 opplevde USA sitt største prosentvise børskrakk noen sinne, da New York børsen falt med mer enn 22 prosent. To år senere, den 17. oktober opplevde USA et av sine kraftigste jordskjelv siden 1907, og mange anså dette som en advarsel om det, som skal komme.

Jordskjelv er et av de redskaper, Gud bruker på å demonstrere sin suverenitet. I møte med jordskjelv står mennesket maktesløse, og vi kan intet gjøre for å stanse eller begrense dem. Plutselig rister bare bakken under våre føtter, og jo kraftigere skjelvet er, jo større og mer ødeleggende og drepende blir konsekvensene.

En rekke Kristne profetrøster, deriblant David Wilkerson, har advart om, at California vil komme til å oppleve et enormt og ødeleggende skjelv, og mange forskere mener bare, det er et tidsspørsmål, før skjelvet kommer. Enkelte har knyttet skjelvet opp mot profetiene omkring Shemita og peker på, at en eventuell nedtur for aksjemarkedet vil kunne blir utløst av et katastrofalt jordskjelv.

I mine øyne er dette spekulasjoner, samtidig som vi likevel må erkjenne, at Guds Ord omtaler jordskjelv som et tegn på, at vi er i de siste tider. Når det profetere, jordskjelv vil komme, er det egentlig bare Gud selv, som vet, men samtidig vet vi også, at Gud Herren ikke gjør noe, uten å ha åpenbart det for sine tjenere, profetene. (Amos 3:7)

Mens David Wilkerson var klok nok til å ikke operere med å tidfeste, når de profetiske hendelsene vil finne sted, er det andre, som er mer konkrete. En av dem, profeten Ricardo Salazar, spår at jordskjelv i perioden juli til august, da han mener, det sjette segl vil bli åpnet: Flere av de, som advarer USA om et jordskjelv, knytter profetiene opp mot USA's håndtering av Israel.

USA, som i følge mange Kristne for øyeblikket har en Muslimsk President, vil tvinge Israel til å dele landet med Palestinerne, og dette vil ikke gå upåaktet hen i den Himmelske verden.

Mange røster advarer
Det er mange røster, som har advart USA mot det, som kommer. Menn og kvinner fra ulike retninger innenfor Kristi legeme har presentert lignende budskap. Kanskje tiden er inne til å lytte til de advarende røster? Både David Wilkerson, Jonathan Cahn og Rick Joyner har alle advart Amerika, men vil de lytte?

Så langt er svaret NEI.