Pave Frans tråkker i miljøsalaten.

Fra Document.no/
9. juli 2015.
Av Hans Rustad.

Under rundreisen i Latinamerika har Pave Frans kommet med uttalelser om miljø og klima og fordeling av ressursene, som minner om frigjøringsteologien fra 70-årene. Paven synes ikke å forstå, at uttalelser om alle menneskers like rett til jordens rikdommer og brodd mot de rike, har en politisk tendens, som politisererer Den Katolske Kirke.

Kirken har tradisjonelt vært varsom med å innta standpunkt, som virvler den inn i malstrømme,r den ikke har herredømme over. Pavens uttalelser kan vitne om en viss form for politisk naivitet, eller er det Latinamerikaneren, som har overtak på kirkens øverste?

Både lederne i Ekvador og Bolivia sier de rette tingene politisk, men handler som enhver Kapitalist og mener, de er i sin fulle rett, fordi verdiene havner i statens kasse. Hvis Paven uttaler seg mot “de rike”, burde han ikke da også gi en korreks til de, som misbruker politisk makt på folkets vegne, slik som Hugo Chavez og Castro har vært eksempler på? De danner en tradisjon i Latinamerika, og Morales er blant dem.

Selv velmente ord kan falle uheldig ut.