"Se på figentræet..."

1. Se på figentræet, nu det står i knop,
se på tidens tegn og løft dit hoved op.
Kort er ventetiden, Herrens dag er nær,
bliv ej træt i striden, snart er Jesus her.

Kor: Se op, se op!
Snart kommer Frelseren
for bort i sky at føre
sit folk til Himmelen.

2. Vil du med til Himlen, med til fredens hjem?
Vil du bo i Guds det ny Jerusalem,
gør da nu til Lammets bryllup lampen klar;
skynd dig, medens nådetid du endnu har.

3. Hjemme får vi hvile, hør det, sjæl, og vid,
evig sabbat følger efter arbejdstid;
vil du vinde kronen, kæmp på vejen frem,
Jesus må du følge, om du vil nå hjem.

4. Kristi stridsmænd kan jo ikke hvile her,
striden må udkæmpes helt for kronen der;
Kristus selv gik foran, vi ham følge må,
om vi ej tilbage skuffede skal stå.

5. Hjemme får vi hvile efter alle savn,
hjemme får vi hvile i Guds Himmelhavn;
derfor vi os glæder og går trøstig frem,
thi os Jesus fører mod vort rette hjem.

Matt 24:32.