751 antisemittiske hendelser i USA i 2013.

Fra Miff.no/
2. april 2014.

Det var en betydelig økning i antall voldelige angrep mot Jøder i USA i 2013. Men antallet tilfeller av antisemittisk motivert trakassering og vandalisme gikk kraftig ned.

Totalt sett gikk statistikken over antall antisemittiske angrep mot jøder, Jødisk eiendom og Jødiske institusjoner i USA ned med hele 19 prosent sammenlignet med 2012. Da er både vold, vandalisme og trakassering inkludert.

Fjorårets tall er blant de laveste på 35 år. Hyppigheten i antisemittiske angrep i USA har vært synkende de siste ti årene, og årets statistikk føyer seg dermed inn i den samme utviklingen som lenge har gjort seg gjeldende, rapporterer Anti-Defamation League (ADL). De har samlet og journalført antisemittiske hendelser siden 1979.

Til tross for den nedadgående trenden, var det likevel hele 751 antisemittiske hendelser i løpet av fjoråret. Hendelsene var spredt over mange deler av USA, men hyppigheten var størst i staten New York, der hele 203 av dem forekom. New York er også området med flest amerikanske Jøder.

Flere tilfeller av vold
Av de 751 rapporterte hendelsene gjaldt 405 trakassering og 315 vandalisme. Mens disse tallene var lavere enn året før, økte antallet voldelige angrep mot Jøder fra 17 i 2012 til 31 i 2013.

- Det høye antallet direkte voldelige angrep gir en edruelig påminnelse om at til tross for den generelle nedgangen i antisemittiske hendelser, er det fortsatt en gruppe amerikanere som er dypt infisert av antisemittisme, og som føler seg frimodige nok til å handle på sine fordommer, sier ADL-leder Abraham Foxman.

- Jødene skulle forlate nabolaget
Her er eksempler på noen av de voldelige angrepene som ble registrert i 2013:

- I Brooklyn, New York, opplevde en 12 år gammel jente at en gruppe andre jenter kastet en flaske på henne, før de tok kvelertak på henne, slo henne og dro henne i håret. Under angrepet ropte en av dem: ”Din skitne jøde, du skal få igjen. Disse … Jødene skulle forlate nabolaget.”

- I Stoneham, Massachusetts, ble en mann skadet i skulderen av en kollega på jobben som først kom med nedsettende kommentar til ham om Jødene.

- I Los Angeles, California, ble en mann slått i halsen etter at fem menn først hadde stilt seg rundt ham og ropt ”Heil Hitler” gjentatte ganger.

- Ville gladelig brukt gasskamrene
Tilfellene av vandalisme inkluderer en rekke eksempler på maling av hakekors og slagord som ”død over Jødene” og ”Hitler gjorde en god jobb” på Jødiske eiendommer, i tillegg til vindusknusing og rasering av eiendom og velting av gravsteiner.

Tilfellene av trakassering bærer i mange av eksemplene preg av å spille på gamle konspirasjonsteorier om at Jødene kontrollerer verden og blant annet sto bak terrorangrepene 11. september 2001.

En stor jødisk organisasjon i Florida fikk for eksempel en beskjed på telefonsvareren sin der en person erklærte at han gladelig ville ha brukt gasskamrene under Holocaust for å ”drepe dere fordømte grådige Jøder”.