For mit navns skyld.

Fra Facebook.
1. april 2014.
Av Terje Trejdene.

Det Erstatningsteologene aldri har tatt inn over seg er, at det landområde, som de krever at Israelsfolket skal dele med Palestinerene (Araberene), er i siste instans ikke Jødenes, men Guds eget land.

Gud har i sin store generøsitet delt ut mye av landområdene på denne jord til folkeslagene i Verden. Men det knøttlille land, som nå Israel har fått i arv, hegner Gud om på en helt spesiell måte. Ja så nidkjær er Han for dette land, at Han en gang vil samle alle folkeslagene og føre dem ned i Josafat's dal, og der vil han holde rettergang med dem. Joel 3:7. (Norsk Bibel)

Hvorfor? Jo fordi de delte Guds eget land MED generøs hånd til dem, som rettmessig ikke har krav på dette land. Det var ikke de store og grove synder, folkeslagene skulle dømmes for der, men bare dette: De delte ut mitt land!

Derfor står de av Erstatningsteologene ( E.T), som ivrer for en tostatsløsning, under Guds egen dom. Derfor kan de heller ikke se Jødenes tilbakekomst til løfteslandet som et ledd i oppfyllelsen av Guds løfter til dette folk.

Helt siden Jødene har vært forvist i fra sitt land, er det en ting, som har holdt dem oppe, og som har gjort, at de har utholdt alle redselsfulle prognomer som er smidd i mot dem. Og det var håpet om at de neste år skulle se hverandre igjen i Jerusalem. Dette håp har de gjennom alle århundrer klamret seg til.

Men dette håp vil nå mange av kirkens talsmenn ta i fra dem. Høyst betenkelig er det, at de også står sammen med Kåre Willoch (K.W.) og andre politekere i kravet om, at Palestinerene må få sin egen stat.

Tror de (E.T ), at det vil bli fred i dette område, hvis Palestinerene får sin egen stat der nede. Tror de som K.W og andre, at anti-Semittismen da vil legges død i denne verden?

Det var da vel ikke landet Israel, som var anstøtstenen når dronning Isabella i 1492 jaget alle Jødene ut av sitt land og tok livet av dem, der ikke flyktet. Det var vel heller ikke dette land, som var årsak til Kosakkenes grufulle drap på Jødene. Og det var heller ikke landet, som var årsak til, at Nazistene utryddet 6 mill. Jøder.

Jesus talte en gang om grunnen til dette hat. For mitt navns skyld skal dere bli hatet av alle, sier Han. Under bøyd nakke har Jødene fått merke sannheten i disse ord. Beskyldningen om, at det var de, som tok livet av Kristus, har mer enn en gang tent hatets ild mot dette folk. Augustin var med i dette famøse hylekor. Luther stemte med i samme sang, akkompagnert av Den Katolske Kirkes hatefulle ytringer mot dette folk. Og er det noen av disse, det refereres til, når E.T. viser til tradisjonen, eller?