Palestinske områder stiger på listen over forfølgelsesland.

Fra Miff.no/
3. april 2014.

Palestinske selvstyremyndigheter fortsetter å stige på listen over land med mest forfølgelse av Kristne.

I 2011 og 2012 lå selvstyremyndighetene på 44. plass på Åpne Dørers verstingliste. I 2013 rykket selvstyremyndighetene opp til 36. plass, i år videre opp til 34. plass.

Anti-Kristen vold har økt i det Palestinske samfunnet, mest fra Islamske ekstremister, men Kristne med Muslimsk bakgrunn møter også press fra familie og slektninger. Åpne Dører beskriver situasjonen som “moderat forfølgelse”, og forteller, at det skjer en radikalisering av Muslimer både på Gaza-stripen og Vestbredden.

De Palestinske Myndighetene klarer ikke å opprettholde rettighetene til Kristne individer, og det får noen til å flykte til tryggere områder. I 2013 var det et betydelig antall unge Kristne, som flyktet fra Gaza til Vestbredden, fordi de var truet. Israel gir Kristne Palestinere tillatelse til å dra til Vestbredden ved noen religiøse høyttider, og en stor andel velger å ikke returnere til Gaza.

På Gaza-stripen blir de få Kristne, som fortsatt bor i området, lokket til å bli Muslimer med tilbud om jobber, bolig, ektefelle eller utdanningspapirer. Noen ganger er tilnærmingen mer voldelig, skriver Åpne Dører. Kristne kvinner, som ikke bruker slør, kan bli trakassert.

Den mest utsatte gruppen Kristne er de som konverterer fra Islam. “På Vestbredden blir de truet og presset, på Gaza-stripen er situasjonen deres så farlig, at de lever ut sin tro i største hemmelighet,” skriver Åpne Dører. De påpeker, at det er en stor risiko for å bli utsatt for æresdrap, særlig kvinner, som konverterer, løper en slik risiko. Likevel hevder den internasjonale misjonsorganisasjonen, at antallet troende Kristne med Muslimsk bakgrunn vokser sakte.

Et hovedproblem for de Kristne på Vestbredden er, at de Palestinske selvstyremyndighetene ikke nødvendigvis reagerer med beskyttelse, når deres eiendom, liv og helse er truet. Samtidig er Islam på frammarsj, og det på mange andre måter enn bare, at Moskeene skrur opp volumet på sine høyttalere, eller at flere kvinner kler seg i hijab.

Jødene i Israel ser med frykt på, hvordan religiøse og etniske minoriteter blir behandlet i de Palestinske områdene spesielt, og i Muslimske områder generelt. I alle Israels naboland, med unntak av Libanon, er forfølgelsen av Kristne enda verre enn i de Palestinske områdene.

Dersom Israel blir presset til å gå med på alle kravene, som Palestinske ledere og Arabiske stater har til landet, vil Jødene igjen komme i mindretall i sitt eget land. Da vil de igjen oppleve de samme forfølgelsesmekanismene som Kristne og andre religiøse minoriteter må leve med. Det må aldri få skje!