Video-optagelser på Oliebjerget.

Fra Facebook.
6. april 2014.
Av Terje Trejdene.

Det har i den senere vært talt en del om, at store Amerikanske fjernsynsselskap har montert videoopptagere på Oljeberget i håp om, at de skal filme Jesu gjenkomst til Oljeberget.

Jeg tror helt klart, at det kommer til å skje, men da etter Antikrist sin regjeringstid her på jord. Jeg tror, at de Kristne, som med begeistring taler om disse opptagere og lyskastere, som er montert der som bevisførsel for Jesu snarlige komme, tar feil. Jesus har ikke bruk for noen tekniske innretninger, laget av oss, når Han skal vise seg for hele menneskeheten.

Han, som er alle steds nærværende, Han, som bor i hvert troendes hjerte, Han, som lytter til våre bønner, som stiger til Han, skulle Han være avhengig av oss for å proklamere sin gjenkomst ?

Derimot tror jeg, at dette er det Antikrist er avhengig av, når han kommer. Han må få Jødene med seg i den tro, at han er deres lovede Messias. Derfor tror jeg, at Han vil "stige" ned på Oljeberget for å narre de sovende Kristne, Jøder og Muslimer.