"At leve i de profetiske tider" - video.


Vi lever i de profetiske tider og ser ting gå i oppfyllelse som aldri før. Forfallet og frafallet er stadig økende. Vi må velge side: Gud's Ord eller de som forvrenger og forkaster Ordet og forkynner villfarelse for menneskene.

Opptaket er gjort i Rosseland Bedehus Søkne.
Taler: pastor i Kristi Menighet, Fredrikstad Gordon Tobiassen
Musikk: Greåker Frikirkes Mannsmusikk v/Terje Grandahl - Det fins ingen Gud så stor som du - Snaren er sønder - Jesus skal komme igjen - Hvilken dag.
Produsent: Alfa-Webtv.net