Kommer grænser mellem landene fra Gud eller mennesker?

Fra Facebook.
25. maj 2014.
Af Moses Hansen.

I dag søndag er der EU-valg. Danmark har brug for mere af Jesus - og mindre af EU. Ja, lad os i dag søndag stemme sådan, at Danmark sender et signal til både Bruxelles og Christiansborg, at vi ønsker at komme ud af EU.

Må modstanden i Danmark mod EU blive så markant, og må Danmark blive så vanskeligt at danse med, at vi simpelt hen bliver smidt ud af EU. Så ud af EU og ind med JESUS.

Hvis vi tror, grænser er ligegyldige for Gud, og at det er noget, vi selv kan bestemme, så kender vi ikke Guds skaberorden. Da Paulus holdt sin store prædiken på Areopagos i Athen, sagde han følgende i Ap.G. 17:26-27: “Af ét menneske har Gud skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo - for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde Ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os.”

At se stort på vore grænser - og at være med til at bygge et moderne Babelstårn, EU, er lig med at være i oprør over for Gud. Han destruerede det første Babelstårn omtalt i 1. Mosebog kapitel 11 - og Han vil også destruere vort moderne Babelstårn, EU.

“Himmelske Far! Tilgiv os vort oprør mod dig. Tilgiv os for at vende ryggen til dig og handle i hovmod. Tilgiv os for at være ligeglade med dit Ord. Vær os nådig Far i dag søndag, at Danskerne vil sige nej til EU - og åben vore øjne, så flere og flere vil sige JA TIL JESUS SOM HERRE OG FRELSER.

I Hans navn beder vi, amen!”