Dagbladet har oppdaget Knights Templar.

Fra Document.no/
23. juli 2014.

Presisjonsnivået er ikke bedre enn hos Anniken Huitfeldt, kanskje tvertimot:

Det er riktig, at selve terrorhandlingen har marginal støtte i det Norske folk, men ideene bak deles av mange. Den, som tviler, kan bare gå inn på nettdebattene om innvandring og Islam. Dessuten tåler det å gjentas: Breivik var en ensom ulv, men han kom fra en flokk.

Breiviks politiske univers er nesten i sin helhet hentet fra Antijihad-bevegelsen, som er utbredt over hele Europa. Det er kanskje ikke så lett å holde hodet kaldt i sommervarmen, men når man bruker ordene «ideene bak» i bestemt form, så betyr det samtlige ideer.

En av disse var f.eks. å opprette reservater for Norsk urbefolkning i Østfold. Problemet med avisens tilnærming er, at den er nødt til å ignorere store mengder helsprø ideer, meddelt av massemorderen, som ingen andre deler. Det blir alltids lettere etterhvert, som mange av disse går inn i en komfortabel glemsel – dels på grunn av kampen om historien, og dels på grunn av ønsket om å legge bak seg alt, som er mulig å legge bak seg, dvs. det som ikke gjentas som man i gamle dager gjentok Fadervår.

Om ikke Breivik klarte å overbevise retten om eksistensen av Knights Templar, så gjør avisen jobben: Det er en ikke nærmere spesifisert Antijihad-bevegelse, kanskje representert ved de personene, som ABC Nyheter kunne opplyse om at hadde vært i kontakt med Norsk-Canadieren Bjørn Larsen.

Fra personer, som ville ha vært de første til å dele ut konspirasjonsstemplet, kommer det altså en aldri så liten konspirasjon: Mennesker, som har møtt hverandre, samarbeider om de målene, Breivik har satt, dersom noen av dem har møtt mennesker, som Breivik hadde møtt.

I innledningen til Maos lille røde presiseres det, at man må komme til med kosten i alle kriker og kroker, hvis alle rester av småborgerskap skal kunne feies vekk, hvilket jo er absolutt nødvendig.

Hva om konspirasjonen også skulle omfatte Dansk Folkeparti? Skal en fjerdedel av velgerne i flere land om ikke renskes ut, så i det minste inviteres til et selvpålagt indre eksil?

For å sitere Nancy Reagan: "Just say no".

En annen bivirkning av denne selektive historieskrivningen er, at Breiviks tanker normaliseres. Skrell vekk alt det sprø, og du står igjen med en vanlig innvandringsskeptiker, liksom. Litt som en abortmotstander uten sprø tanker, som har begått mord på en abortklinikk.

Men i så fall burde Dagbladet fortsatt se et dilemma: Skal alle, som er imot abort, hefte for en slik morder? Hvordan skal det gå med «den andre siden», hvis slike standarder gjøres generelt gjeldende? Det skal gjelde samme standard for alle borgere, vel? Eller er det en annen standard for adelen?

http://www.dagbladet.no/2014/07/23/kultur/meninger/dbmener/leder1/breivik/34468196/