Våbenhvile og terrortunneller.

Fra Frie-ytringer.com/
24. juli 2014.

Våpenhvile gjorde det mulig for Hamas å bygge terrortunneler.

I mange år smuglet Hamas raketter gjennom tunneler fra Gaza til Egypt. De siste årene har terroristorganisasjonen bygget tunneler også under grensen mot Israel. Det har blant annet blitt mulig, fordi Israel etter sterkt internasjonalt press, også fra Norge, tillot sement og byggevarer å bli brakt inn til Gazastripen, angivelig for å bygge boliger, skoler og sykehus.

I stedet er mye av sementen og byggmaterialene brukt til å bygge terrortunneler. De Israelske myndighetene mener, at det anslagsvis er benyttet 700 tonn betong i hver av tunnelene. Man tror, at byggingen av de mer avanserte Palestinske tunnelene startet like etter våpenhvilen i 2012, uttaler Steve Emerson til Jerusalem Post tirsdag.

Emerson leder det Washington-baserte Investigative "Project on Terrorism". Som et ledd i våpenhvileavtalen tillot Israel at det ble importert store mengder stål og betong til Gaza, som skulle brukes til å bygge boliger, skoler og sykehus.

Hensikten med tunnelene har vært å bringe terrorister inn i Israel for å begå terrorhandlinger og aller helst kidnappe Israelere, som senere kan brukes i ”fangeutvekslinger” for å få frigitt terrorister fra Israelske fengsler.

Ikke alle disse tunnelene kan oppspores og ødelegges fra luften, og det er en av årsakene til, at Israel har måtte gå inn i Gaza med bakkestyrker, med risiko for unge Israelske soldaters liv.

Mandag uttalte IDF til Jerusalem Post, at de hadde avdekket 45 tunneler, mens Emerson mener tallet kan være langt høyere enn dette. Ifølge Emerson skal Amerikanske satellitter hittil ha avdekket 60 tunneler langs grensen mellom Israel og Gaza, men han tror ikke, de har avdekket alle.