Er Verden blevet unormal?

Fra Ordetogisrael.no/
11. august 2014.

Mens den aktuelle konflikten mellom Israel og Hamas har pågått, så har den blitt diskutert og debattert uten opphold i media og politiske kretser.

Mens den aktuelle konflikten mellom Israel og Hamas har pågått, så har den blitt diskutert og debattert uten opphold i media og politiske kretser. Men trass i alle ordene ser det ut, som det har kommet lite visdom ut av dette.

Faktisk, etter å ha hørt reaksjonene og meningene, så kan en undres over, om folk har mistet evnen til sunn dømmekraft. Dessverre så ser det ut til å være et stort behov for en påminnelse om, hvordan en normal Verden ville se ut.

I en normal Verden
Så investerer du ikke hundrevis av millioner dollar og utallige arbeidstimer for å bygge en infrastruktur, som kan bli brukt for kun en ting: massakrer og kidnappinger.
Så bruker du sement til å bygge sårt trengte sykehus, skoler og boliger, ikke en undergrunns tunnellby, som normale folk ikke har bruk for.
Så retter du ikke raketter med hensikt mot sivile.
Så bruker du Moskeer som steder for tilbedelse, ikke som våpenlagre, skoler som utdanningsinstitusjoner, ikke utskytningsramper for raketter; og sykehus som steder for å redde liv, ikke som hovedkvarter for de, som planlegger å ta liv.
Så bruker du ikke barn som skuddsikre vester og ambulanser for å transportere væpnete menn fra slagmarken.
Så fyller du ikke sivile hus med eksplosive dødsfeller og tvinger dem til å forbli der.
Så hindrer du ikke folk fra å flykte fra krigssonen.
Så godtar du ikke ledere, som ofrer befolkningen og redder seg selv.

Videre, i en normal verden
Så lar du ikke hele byer leve med, at raketter regner ned over sine borgere i 13 år.
Så lever du ikke i 15-sekunders intervaller – alltid på utkikk etter tilfluktssted, du kan nå, før den neste raketten treffer.
Så bygger du ikke bombesikre buss-ventebuer og lekeplasser.
Så bygger du ikke tilfluktsrom for hvert hus og styrker tak på skoler og barnehager, så de kan motstå rakettangrep.
Så forventer du ikke, at verdenssamfunnet skal ignorere dine sikkerhetsbehov.

Fordi, i en normal verden så tror folk det finnes godt og ondt, rett og galt, rettferdighet og urettferdighet
Så demonstrerer folk for å styrke rettferdighetens stemme, ikke terrorens stemme.
Så blir den kriminelle straffet, ikke belønnet med penger og innflytelse.
Så er det den kriminelle, som blir bragt for retten, ikke de, som forsøker å stoppe ham.
Så blir de, som ikke følger reglene, ekskludert, ikke beskyttet.

Til slutt, i en normal verden så rapporterer journalister for å informere, ikke presse på for en politisk agenda. Kort sagt, i en normal verden, så opptrer folk med tilregnelighet.

I en normal verden, så ville Europas gater være fulle av demonstranter – som krevet Hamas sin undergang.