Med hvilken historisk og etnisk ret har Palæstina-Araberne krav på eget land?

Fra Facebook.
8. august 2014.
Av Sverre Meyer.

Her er noen spørsmål til "Palestina-araberne" om landet Palestina, som de krever av Israel:

1. Hvis og når ble det grunnlagt og av hvem?
2. Hva var dets grenser?
3. Hva var dets hovedstad?
4. Hva var de største byene?
5. Hva var grunnlaget for dets økonomi?
6. Hva var dets styreform?
7. Kan det nevnes minst én palestinsk leder før Arafat?
8. Ble Palestina noensinne anerkjent av et land, som eksisterte på den tiden eller nå (ikke gi et svar som må tolkes)?
9. Hva var språket i landet Palestina?
10. Hva var den gjeldende religionen i landet Palestina?
11. Hva var navnet på dets valuta? Velg hvilken som helst dato i historien og fortell, hva som var tilnærmet valutakurs av den Palestinske pengeenhet mot Amerikanske dollar, Tyske mark, GB pund, Japanske yen, eller Kinesiske yuan på denne datoen.
12. Og, til slutt, siden landet ikke eksisterer i dag, hva var det som forårsaket dets undergang, og når skjedde det?

Kan de forklare, når nøyaktig det, den "en gang så stolte" nasjon, var stolt av? "Folket", som feilaktig kaller seg "Palestinere", er alt annet enn genetiske Arabere samlet fra hele - eller kastet ut av - den Arabiske verden.

Om de virkelig har en ekte etnisk identitet, som gir dem rett til selvbestemmelse, hvorfor gjorde de aldri forsøk på å bli selvstendig, før Araberne led sitt store nederlag i seksdagerskrigen?

Sannheten er ganske åpenbart for alle, som ønsker å vite det. Arabiske land har aldri forlatt drømmen om å ødelegge Israel, og den målsettingen har de fortsatt den dag i dag.

Da de gang på gang har mislyktes i å oppnå sine onde hensikter/mål med militære midler, bestemte de seg for å bekjempe Israel med list.

Derfor skapte de en terroristorganisasjon, som de kynisk kalte "det Palestinske folk", og etablerete den i Gaza, Judea og Samaria. Faktum er, Araberne, som fyller Gaza, Judea og Samaria, har mye mindre krav til nasjonal enhet enn hvilken som helst gruppe mennesker, som har som formål å starte et eller annet.

De såkalte "Palestinerne" har bare én motivasjon: Nemmelig ødeleggelsen av Israel, og de er heller ikke noe annet enn en terroristorganisasjon. De må erkjenne og akseptere deres nederlag i sin krig mot Israel, og som den tapende part bør de betale Israel oppreisning for de mer enn 50 års ødeleggelser, de har påført landet.

Dernest må de fjerne terroristorganisasjon fra Israels land og akseptere Israels gamle suverenitet over Gaza, Judea og Samaria. Dette vil markere slutten på det Palestinske folk.

Hva var nå begynnelsen?