MIFF: Vi dæmper Kristenzionismen.

Fra Vl.no/
27. august 2014.

– Israelsvenner på ytterste høyrefløy vil ikke være medlemmer hos oss.

– Organisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) er sekulær. Våre medlemmer har til felles, at de er Zionister, men agendaen er ikke religiøs, sier Conrad Myrland, leder for organisasjonen.

Han reagerer på påstandene fra forfatter Dag Hoel om, at MIFF er under Kristenzionistenes innflytelse. Hoel forteller blant annet om et møte i lokallaget i Oslo, der han oppfattet foredraget som «klart Kristenzionistisk».

– Det foredraget gir i så fall ikke uttrykk for MIFFs linje. Vi understreker, at virksomheten vår ikke skal være religiøst forkynnende.

– Hvis det likevel skjer, bør grensene da gås litt tydeligere opp?

– Det tror jeg ikke. I en demokratisk organisasjon må lokallagene selv få velge hvilke foredragsholdere, de skal bruke.

Myrland sier, at MIFF-ledelsen er tydelig på, at Israelerne selv ønsker en tostatløsning på konflikten.

– Når jeg forklarer hvorfor, blir jeg alltid møtt med forståelse i Kristenzionistiske miljøer. Dette er mennesker, som ikke vil tre en teologisk tvangstrøye over Israelerne, men som ønsker det beste for landet og folket.

Dempende.
Etter Myrlands oppfatning har MIFF en modererende virkning på Kristne Israelsvenner.

– Det er helt klart Kristne Zionister, som vil, at Israel skal annektere Vestbredden. Men når MIFF forklarer dem, at det bor to millioner Arabere i området, og at det kan bety et fremtidig Muslimsk flertall i Israel, er det mange, som tenker seg om.

– Samtidig tolker de vel Bibelen slik, at Israel skal ha disse områdene?

– Ja. Vi har en artikkel på våre nettsider, der vi gjør et unntak og skriver til våre Kristne medlemmer. Her uttales det, at dersom det var Kristnes oppgave å skaffe land til Israel, ville både Jesus og disiplene hans falt sørgelig gjennom, svarer Myrland og fastslår:

– Vår linje gjør, at Israelsvenner på den ytterste høyresiden velger ikke å være medlemmer av oss. Jeg tror det er best slik.

«Grovt.»
Lederen for "Den Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem" (ICEJ) er om mulig enda mindre glad for karakteristikkene til Dag Hoel.

– Jeg har ikke lest boken, men det, du siterer, er grove og alvorlige anklager. For eksempel at vi ikke vil arbeide for forsoning. 20 prosent av vårt sosiale hjelpearbeid i Israel går til ikke-Jøder, både Kristne og Muslimer, dette gjenspeiler befolkningssammensetningen i landet.

– Hoel knytter ikke påstandene til en konkret organisasjon. Kan han ha rett i, at dette er synspunkter i Kristne Zionistiske miljøer generelt?

– Jeg har aldri møtt noen, som mener, at Araberne må bort. Det alminnelige er et ønske om velstand for både Jøder og Arabere.

– Har du møtt Israelsvenner, som «helliggjør vold som virkemiddel»?

– Den påstanden er skivebom. Jeg har aldri møtt det synspunktet. Når Israel forsvarer seg, er det forankret i internasjonal lov og rett, ikke i Bibelen. Det er vår linje hele veien.