Talskvinne for Hamas innrømmer bortvisning.

Fra Idag.no/
18. august 2014.
Av Lars-Toralf Storstrand.

Isra al-Mudallal, talskvinne for Hamas, ble i forrige uke intervjuet på TV av den Libanesiske satelittformidleren Majadeen TV. Under intervjuet, som ble gjennomført på Skype, innrømmet hun, at journalister, som filmet utskytningspunkter for raketter, fikk valget mellom å redigere artiklene – eller bli utvist.

Det er medieovervåkingsgruppen MEMRI (Middle East Media Research Institute), som fredag i forrige uke publiserte en oversettelse av Skype-intervjuet.

Al-Mudallal la ikke skjul på noe som helst, men bekreftet det mange journalister, som var i Gaza, har fortalt, at Hamas la press på journalister, tvang frem, at saker ble trukket og fjernet eller sensurert via sosiale medier.

Tidligere forrige uke gikk også interesseorganisasjonen for utenlandske journalister i Israel ut og fordømte Hamas for bruk av press.

Al-Mudallal uttalte, at flere av journalistene, som kom inn i Gaza via Beit Hanoun, som også blir kalt Erez-posten, var frilansere eller kom fra nyhetsbyråer. Hun sa også, at færre journalister kom til Gaza enn i 2008 og 2012. Hun uttalte også, at dekningen innenfra Gaza var «ubetydelig» sammenlignet med dekningen av, hva som skjedde innen Israel, og at mange av journalistene var mer opptatt av den Israelske narrativen i stedet for «det, som hendte i Gaza».

Kollaboratører
«Når de derfor intervjuet menensker, eller når de oppsøkte locations, filmet de gjerne steder, hvor raketter var blitt skutt ut», sier Al-Mudallal, og anklaget journalistene for dermed å være kollaboratører, som derfor ble bortvist fra Gazastripen.

«Sikkerhetspolitiet tok kontakt med dem, og gav dem sjansen til å forandre sine budskap enten på den ene eller den andre måten. Andre journalister ble overvåket, og når vi tok kontakt med dem, påpekte vi, at de ikke oppførte seg profesjonelt og opptrådte umoralsk.»