Abort frelser ingen.

Fra Facebook.
14. september 2014.
Av Ludvig Nessa.

«Abort er ikke så farlig. For barna blir jo frelst og kommer til himmelen uansett!» Noen tenker slik. Det er en farlig og forførerisk tanke, for ikke å si en demonisk løgn. Om så var tilfelle, ville det antagelig være abortlegene, som frelser flest mennesker for tiden. Men det er ikke frelse i abort.

Abort frelser ingen!
Frelst blir vi derimot av nåde — ved dåp og tro på Jesus Kristus alene. Dessuten forhindrer abort, at barn blir døpt og får høre om Jesus. Det kan være langt mer alvorlig enn selve mordet (aborten). Så langt jeg kjenner til, er det bare Muslimer, som tror, at mord og drap gir adgang til Paradis.

Er dåp nødvendig?
Tegnet på, at en Jøde er Jøde, er omskjærelsen. Tegnet på, at en Kristen er Kristen, er dåpen. Den er «passet», som gir adgang til himmelen (Guds rike) for alle, som tror. På engelsk heter dåp "Kristning" (Christening, literally «to bring to Christ»).

Men må vi ikke velge selv?
De fleste valg blir tatt for barn. Gode foreldre tar de gode og riktige avgjørelsene for barna sine stadig vekk. Det aller beste valget, du kan ta for barnet ditt, er å døpe det og lære det alt, som Jesus har befalt oss. Ingen normale foreldre setter et barn til verden uten å sørge for at barnet får mat og drikke og nødvendig stell og oppdragelse.

En venter ikke med livsnødvendige ting til barnet får bestemt seg, eller til barnet vet og forstår, hva det gjør. Hvis foreldre ikke gidder å gi barnet sitt nødvendig mat og drikke, og barnet dør, bør de i sannhetens navn anklage seg selv og ikke andre. Slett ikke anklage den gode Gud!

Det samme gjelder, når foreldre nekter barnet tro og dåp. Ikke skyld på Gud, om barnet da skulle havne i Helvete. Du har jo selv forført ditt barn! Mot Guds vilje!

Hva er kristen dåp?
Kristen dåp er ikke er et menneskelig påfunn. Kristen dåp har sin opprinnelse i Gud. Den er guddommelig. Den er innstiftet og forordnet av Ham, som har all makt i himmel og på jord. Han sa det jo slik, da Han sto fram som den store seierherre over både synd, død og djevel:

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Matt. 28, 18-20.

Ringen
Tenk deg en styrtrik mann, som sier om ringen, han har på fingeren sin: «Den, som får denne ringen, og som tar imot den, skal få alt, jeg eier og har.» Da ville denne ringen, som kanskje var lite verdt i seg selv, ha fått en nesten utrolig høy verdi. For nå representerer den langt, langt mer enn sin egenverdi. For på grunn av den styrtrike mannens ord og løfte, vil du nå, om du får ringen og tar imot den, ikke bare få prinsessen og halve kongerike, men du ville faktisk få hele kongeriket med.

Slik er det også med dåpen. Uten Guds ord er det bare vann, og har ingen spesiell verdi i så måte. Men på grunn av det løftet, som Kristus knyttet til vannet, er dåpen blitt langt mer. Nå er den blitt en hellig handling, et sakrament, et slags verdidokument, en pakt, en god samvittighetspakt med Gud, som all nåde og frelse er knyttet til.

En lydighetshandling
Dåpen er således nødvendig til frelse. Men løftet om frelse er knyttet til både tro og dåp. Jesus sier dette slik i Mark.16,16: ”Den som tror og blir døpt, skal bli frelst! Men den som ikke tror, skal bli fordømt.”

Tro og dåp frelser
Men dåp uten tro frelser ingen. Like lite som tro uten dåp gjør det (i en normalsituasjon). For tror du på Jesus, lar du deg døpe. Da gjør du, som han befaler. Da er du lydig! Ellers beviser du jo din vantro! Men tror du det, så har du det! Da er du født på ny, da er du Guds barn og arving til all Hans herlighet.

Hva med ikke døpte?
Du, som har fått ansvar for et barn, du bør lytte til disse ordene av Jesus: «I det samme kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte Jesus til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen."

Ulykkelige verden, hvor det er forførelser!
"Forførelsene må komme, men ve det menneske som de kommer fra! Om hånden eller foten lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå halt eller vanfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og kastes i den evige ild. Og om øyet lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild. Pass dere for å se med forakt på en eneste av disse små! For jeg sier dere: Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn. Menneskesønnen kom jo for å frelse det som var fortapt.» Matt.18:1-11.

Hva med dem som døde uten dåp?
Det er helt sikkert ikke frelse i abort. Et rått og brutalt mord frelser ingen. Men dermed er det ikke sagt noe om, hvordan den evige skjebne blir for alle dem, som er blitt myrdet eller dør av andre grunner, før de ble født. Den dommen overlater jeg trygt til Ham, som på den ytterste dag skal dømme levende og døde. Han, som er kjærlighet! For kun Han er rettferdig. Og kun Han har den hele og fulle oversikten.

Dommen hører Herren til!