Kirkens vranglære!

Fra Facebook.
6. september 2014.
Av Olav Skeie.

Kirkens lære om Erstatningsteologi vil i realiteten bety, at Gud skulle ha avsagt seg alle sine løfter til Israel, det folk, Han har utvalgt seg som sitt løftes folk framfor alle andre folk på jorden. Og som Han har store planer med, og som Han har sendt sin frelse til alle andre folk på jorden gjennom.

Når det gjelder Erstatningsteologien, så opplevde eg her om dagen bekreftelsen på løgnen. I Jerimia kp 31 står det, at om solen slutter å lyse om dagen, og om månen slutter å lyse om natten, da skal også Israels ætta for alltid halda opp med å væra mitt utvalgte folk, og som sagt så opplevde eg, at solen skinte endå fra en skyfri himmel, og som bekrefter Paulus sine utsagn i Romerne kp 11, der han seier følgende om dette tema, om Gud har støtt fra seg Israel LANGT I FRÅ.

Så det er klart, at det ikke er grunnlag for Kirkens lære, om at Gud skulle ha flyttet sin utvelgelse over på kirken. Det kan bare være en forklaring på, at kirken holder fast på sin Erstatningsteologi, og det er at kirkens teologer ikke leser sin Bibel, men har laget sin egen teologi av mennesketanker.

Men det er meget rart, for teologi betyr læren om GUD. Og alvoret i dette er veldig stort, for når man ikke hører på, kva Gud har sagt, så hører man på løgnens far som er Djevelen, for han vet, at får han radera ut Israel som Guds eget folk, da har han bevist det om Guds løfter til Israel, som står i Salme 105:10-11.

Det gjorde Han til ei lov for Jakob, til ei evig pakt for Israel. Han sa: “Deg vil eg gje Kanaan til arv og eige”. Skulle det ikke være gyldig i dag. Derfor må spørsmålet til kirken bli: Står kirken på Guds side i dette spørsmålet, eller på Djevelens side??