Knytter militant Ateist-organisasjon opp mot abortindustrien.

Fra Sokelys.com/
27. oktober 2014.

Omstridt Antikristelig Ateistorganisasjon, som bruker alle midler for å presse Kristendommen ut av det offentlige rom, avslørt som nære støttespillere av Amerikansk abortindustri.

Barna i mors liv har i følge klassisk Kristen tro fått et vern blant annet i Guds lov, hvor det femte bud lyder: “Du skal ikke slå ihjel”.

Gjennom hele Bibelen, fra Det Gamle til Det Nye Testamentet møter vi det, som er Guds syn på barnet i mors liv, nemlig at det er et individ, der er skapt i Guds bilde, med en selvskreven rett til beskyttelse fra unnfangelse og til naturlig død.

Når vi leser de Bibeltekster, som omhandler det ufødte liv, ser vi raskt, at Gud faktisk regner med de ufødte barna: “Da jeg bare var foster, så dine øyne meg, og i din bok ble de alle oppskrevet de dager som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet.”

Når den Amerikanske Ateist-organisasjonen “Freedom From Religion Foundation" (FFRF), som har gjort seg bemerket med en rekke seire i forhold til dette å jage Kristendom og Bibel ut av det offentlige rom, er det heller ikke overraskende, at denne sektlignende og militante Ateistiske pressgruppen nå kan knyttes opp mot abortindustrien. En industri, som er “big business” – i død.

Den fremtredende og Antikristelige Ateistorganisasjonen “Freedom From Religion Foundation (FFRF)”, som langt på vei kan sammenlignes med det, som utgjorde det militante “Hedningsamfunnet” på 1970 og 1980 tallet, har markert seg som en knallhard og effektiv Kristendomsmotstander i USA.

Den militante organisasjonen, som har base i Wisconsin, har i 36 år søkt å fremme det gudløse samfunn, samtidig som organisasjonen har tatt sin krig mot Kristendom og Kirke til retten.

I følge en rapport i Christian News Network ble gruppen født frem med tette bånd til Amerikansk abortindustri. Den Ateistiske organisasjonen har gjentatte ganger gått til sak for å få fjernet referanser til Gud eller Bibelen i skoler, på militære baser eller på statlige bygninger og monumenter.

Den sektlignende Ateistorganisasjonen har bånd til en industri, som gjør business på død
Organisasjonen, som har vært omtalt i Søkelys tidligere, har sett flere seire i sin kamp mot religion og Kristentro. Bare i løpet av de siste månedene har den militante pressgruppen klart å få fjernet historiske minnesmerker, som ærer Gud, de har fått fjernet en fotballtrener, som ba sammen med sitt lag og også fått fjernet Gideon Bibler fra skoleområder.

I tillegg har de lykkes med å forby fellesbønn, ledet av trenere i ungdomsskolen, samt å få fjernet Bibelsitater på ungdomsskole skulpturer. De har også sørget for utdeling av Antikristent materiale i offentlig skole.

Samtidig som FFRF’s korstog mot Kristentro og religion fortsetter, avslører rapporter, at gruppen har hatt tette bånd til abortindustrien helt fra starten av. I følge en rapport fra Madison’s Isthmus Newspaper grunnla Anne Gaylor i 1976 Ateistgruppen som en avlegger av pro-abort bevegelsen.

"Fredom From Religion Foundation" ble født ut av bevegelsen, som fremmet abort som en rettighet for kvinner. Gaylor, som så at lovgivende høringer var fullpakket av Katolske nonner, Prester og skolebarn, konkluderte med, at religion (les Kristendom) var årsaken til ulike rettigheter for menn og kvinner.

I tillegg til å grunnlegge den militante Ateistgruppen var hun også medgrunnlegger til “Women’s Medical Fund” (WMF), som er en organisasjon, som ene og alene er grunnlagt for å finansiere abort eller fosterdrap.

I følge Wisconsin State Journal sørger WMF for å gi finansiell støtte til kvinner i alle aldre for å få utført abort.

Antikristelig agenda
Mens Guds ord entydig tar avstand fra alle former for abort og faktisk omtaler ufødte mennesker som reelle individer med krav på beskyttelse, er denne organisasjonen tungt inne i å finansiere abort. Hittil i år skal organisasjonen ha finansiert i 632 fosterdrap, hvorav 147 gjaldt barn med en tenåringsmor.

I følge et brev med bønn om penger, sendt til organisasjonens støttespillere, skal Gaylor ha fortalt, at de også hadde finansiert abort for 12 og 13 år gamle barn. Så langt skal den Ateistiske organisasjonen ha betalt for mer enn 20.000 aborter i Wisconsin.

Den militante Ateistorganisasjonen skal også ha fått penger av “Women’s Medical Fund”, der lovpriser fondet som det største og fortsatt opererende abortfondet i USA siden nesten 100 prosent av alle innsamlede midler går til å finansiere fosterdrap og dermed også abortindustrien.

Gaylor, som har skrevet en bok med den groteske tittelen, “Abort er en velsignelse”, har lenge vært en av USA's ledende frontfigurer for abort.

I 2011 mottok hun “Dr George Tiller Memorial Award”, som er oppkalt etter den beryktede abortfrontkjemperen Dr George Tiller, som gikk under kallenavnet “Tiller Baby Killer”. Tiller ble skutt og drept av en abortmotstander 31. mai 2009.

Urovekkende bånd mellom pro-abort bevegelsen og militante Ateister
Kristne, som er kjent med de tette bånd mellom FFFR og abortbransjen mener, at koblingen er urovekkende.

Steve McConkey, som leder en Kristen organisasjon, sa nylig, at FFFR’s relasjon til abortbevegelsen "viser med all tydelighet denne organisasjonens Antikristelige karakter.“

"Freedom From Religion Foundation" er ikke bare om forlate den Kristne tro, sa McConkey. Hva de virkelig ønsker, er å utrydde de Bibelske standarder, som Kristne holder fast med. Det er jo åpenbart, når man ser forbindelsen til abort.

“Dette er en organisasjon, som ikke bare nærer et intenst hat mot Kristendommen, men de har også et ønske om å se, at de mest uskyldige av alle blir lidende skade."

- De ble grunnlagt på prinsippet om null befolkningsvekst-moten på 70 tallet. Siden disse indirekte driver frem det, stille Holocaust abort er, er de ikke det minste annerledes enn alle andre bevegelser opp gjennom historien, som har vært ansvarlige for å eliminere uskyldige mennesker.

FFRF’s hatske kamp mot Kristendommen er i siste instans en åndelig kamp, sa McConkey til Christian News Network. " Vi må ikke glemme, at vi er i en åndelig krig, hvor fienden forblinder menneskers øyne, spesielt nå som vi går mot denne tidsalders ende."

"Se på Verden i dag, mangelen på absolutter har lagd en åpen dør for all slags ondskap og dette vil føre til, at onde ledere utnytter folk. Ondskapen bygger seg opp, dersom ikke de måles mot Guds absolutter."

"Disse Antikristelige korstog er forutsagt i Bibelen, men vi Kristne må ikke stå som passive tilskuere, mens Ateismen åpner opp dørene for mer ondskap."

"Bibelen forutsier et hat mot Guds folk og forførelser i den siste tid,” sa han videre. “vi kan forvente dette, men som Kristne trenger vi å stå opp og imot.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Deres småbørn knuses for øjnene af dem, husene udplyndres, og kvinderne voldtages." Esaj 13:16.