Den gustengule hest.

Fra Noer.info/
Uge 46 - 2014.

Den 9. marts 2011 kunne det Danske ’Udfordringen’ meddele, at det Amerikanske tv-selskab NBC i en direkte reportage fra Egypten var blevet ’fulgt’ af en seer ved navn Charles Rock; han havde efter udsendelsen lagt et besynderligt ’klip’ ud på YouTube.

Billedet, som blev gengivet i farver i det pågældende nummer af Udfordringen, gengiver en mystisk bleggul hest, der galopperer væk over hovederne på demonstranterne.

Bladet citerer uden kommentarer Bibelverset fra Åbenbaringsbogen:”Og jeg så og se, en gul hest, og han, som red på den, bar navnet ’Døden,’ og Dødsriget var hans følgesvend, og der blev givet dem magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med sværd, sult og sot og ved jordens vilde dyr.” (Åb 6:7).

 Som sagt var bladets gengivelse uden kommentarer. Dem vil jeg imidlertid ikke undlade. Dagens tre tekster handler om dette emne:

1. ”18 læger Ebola-smittet”
2. ”Det gentagne syn af en pest-hest”
3. ”Det bedste ’medicinske’ forsvar”

1. 18 LÆGER EBOLA-SMITTET
USA-centeret for ”Disease Control and Prevention” (CDC) meddeler, at en sygeplejer stillede i slutningen af september på Texas’ Presbyterianske hospital i Dallas med symptomer på Ebola. Han kom fra Liberia, og havde opholdt sig fire dage i USA. Han døde den 8. oktober.

Den 10. oktober (to dage senere) stillede en anden sygeplejer, som havde deltaget i behandlingen af sin kollega. Han blev isoleret og meldt rask d. 24. oktober.

Den 15. okt. havde imidlertid endnu en sygeplejer fra samme hospital i Dallas vist symptomer på sygdommen. Han havde været på et fly to dage forinden – og alle passagerer og besætninger på to maskiner er blevet undersøgt og interneret.

Den 23. okt. dukkede endnu en Ebola-ramt sygeplejer op. Denne gang i New York, hvortil han var ankommet efter at have tjent i Guinea i organisationen ”Læger uden grænser”. Han blev isoleret d. 24. okt. – og myndighederne ’følger’ nu hans rejserute, hvor nye undersøgelser og isoleringer gennemføres.

Præsident Obama har mødtes med sin sikkerhedsrådgivere og har bl.a. drøftet de forholdsregler, som må tages, hvis en Ebola-epidemi bryder ud i Amerika! Den frygtede Ebola-virus synes at komme tættere og tættere på Danmark.

En Spansk missionær er med militærfly blevet bragt til sit hjemland, og en Norsk sygeplejerske er landet i Oslo. ”En epidemi i Danmark er ’fuldstændig usandsynlig,” erklærer sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm. Læger uden grænser har 3.000 medarbejdere i de berørte områder. 18 af disse er blevet smittet…

2. DET GENTAGNE SYN AF EN PEST-HEST
Bibelens knokkelmand og hans følgesvend (’forrådnelsens dødsdæmon’) er atter ved at galoppere gennem medier, parlamenter og sære syner og åbenbarelser. Ebola-epidemien er ved at sætte sine advarende spor – og de troende spørger, hvad Bibelen siger om dette.

Ny Testamente beretter bl.a. følgende: ”Og jeg så, og se en gustengul hest – og dødsriget var hans følgesvend, og der blev givet dem magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe… med sot (pest)” (Åb 6:12).

 – Så ofte formuleringen ’og jeg så og se…’ anvendes, kan de troende være forvissede om, at det drejer sig om et profetisk syn, DER GENTAGES! Det forekommer altså ikke kun én gang (som da Apostelen for første gang blev givet denne åbenbarelse) – nej, den galopperende bleggule pesthest vil (når tiden er inde) blive observeret igen og igen.

Når store forsamlinger og bemærkelsesværdige begivenheder optræder på verdensscenen, vil den dødblege hest atter vise sig.

(Sandsynligvis for at gøre jordboerne opmærksom på, at den ildevarslende rytter er på vej og – muligvis – er ’den næste, store plage’, der vil jage ind over en fjerdedel af jorden.

Nogle kommentatorer forklarer fejlagtigt, at en ’fjerdedel af jorden vil blive dræbt og lagt øde’ – men dette er ikke tekstens indhold. Denne forudsiger udelukkende, at pesthestene, dens rytter og uhyggelige følgesvend vil blive ’GIVET MAGT over en fjerdedel’ af kloden; det er altså deres ’område’ – og det er kun her, at de kan udøve deres dødbringende hærgen (som er voldsom – men stadig begrænset…).

3. DET BEDSTE ’MEDICINSKE’ FORSVAR
Vi lærer, at når voldsomme plager rider lande og riger som en mare, så har det udelukkende denne ene, guddommelige hensigt, at ’MENNESKENE SKAL OMVENDE SIG’. ”Derfor siger Ny Testamente,” (forklarer vi videre) ”at ’resten af menneskene’ (altså dem, der har overlevet pestens rædsomme hærværk) – dem, ’der ikke blev dræbt af disse plager, omvendte sig ikke… så de holdt op med at tilbede dæmonerne… de omvendte sig ikke (hedder det videre) fra deres myrderier, utugt og tyveri!” (Åb 9:20-21)

En sådan erklæring vil vække harme – ja, raseri - hos dem, der mener, at der ikke findes en Guddommelig hensigt bag disse (som de kalder det) ’tilbagevendende naturfænomener’ – men dette bør ikke hindre de troende i at fastholde Den Hellige Skrifts tydelige og detaljerede forklaring på katastrofernes voksende forekomst.

Dersom de troende personligt og af hjertet erkender omvendelsens betydning, så skal Guds løfte: ”Han frier dig fra den ødelæggende pest” (Salme 91:3) blive deres lykkelige del. Da skal de ikke frygte ’pesten, der sniger i mørke’ (v.6) – nej, da skal ’de hellige finde ly under Hans vinger, thi Hans trofasthed er skjold og værge (… det bedste ’medicinske’ forsvar…v.4).