Blasfemisk forbrydelse.

Fra Noer.info/dk
7. november 2014.

De Danske lovgivere, som om føje tid skal aflevere deres stemme med henblik på at aflevere Jødernes gamle Tempelplads til det Jødiske Tempels værste fjender, bør iagttage på hvilket tidspunkt af historien, de bliver forelagt dette skæbnesvangre valg.

Da det Jødiske Tempel for 2000 år siden hævede sig i al sin pragt over folkeslagenes tusinder af helligdomme (til lige så mange guder), da stod Jerusalem-Templet som et vidnesbyrd om, at der kun er én Gud.

Den såkaldte ’monoteistiske tro’ hævede sig over al anden lav og uren dæmontilbedelse. Præcis dér, hvor tre kontinenter mødes: Europa, Asien og Afrika, blev Himlens og Jordens eneste Skaber ophøjet og æret: Abrahams, Isaks og Jakobs Gud (ApG.7:2).

I denne time bør hver eneste indflydelsesrig, Dansk politiker eftertænke, at han eller hun ikke gør den samme skæbnesvangre fejltagelse, som står omtalt i Bibelen:

”De taler mod Jerusalems Gud på samme måde som (de drister sig til at tale) mod folkenes (forskellige) guder på jorden.” (2 Krøn 32:19).

Hvis ingen før har fortalt de Danske folketingsmedlemmer, at de ved at ’afhænde’ Jerusalems Tempelplads i Østjerusalem til Klippemoskeens Arabiske afgudstilbedere, foretager verdens-historiens største blasfemiske forbrydelse – så siger jeg det til dem her:

”Dermed, I Danske, folkevalgte folketingsmedlemmer, drister I jer til at træde op mod JERUSALEMS GUD (v.19)… og det vil ingen af jer slippe godt fra!

Dertil har vi ikke valgt jer, og vi frasiger os – som dem, der tror på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, en sådan Gudsfjendsk handling!”