Jøder og Arabere proklamerer Messias tilbakekomst.

Fra Israeltoday.no/
26. november 2014.

En ny generasjon av Arabiske og Jødiske etterfølgere av Jesus møttes forrige uke for å legge strategien for, hvordan de kan sette Israel på "hodet".

To hundre og seksti Messianske Jøder og Arabiske Pastorer, ungdomsledere, evangelister, Bibellærere og andre tjenestegaver var samlet til et tre-dagers møte for å diskutere, studere og be sammen for å se på muligheten for å bringe Evangeliet ut til Arabere og Jøder rundt om i landet Israel.

Disse troende menn og kvinnene har flere tiår med erfaring med å forkynne Evangeliet. De fleste har forlatt alt for å forkynne Messias til sine ikke- troende Muslimer og Jødiske familier og venner.

Foraktet på grunn av sin tro har de mistet jobbene, blitt avvist og utholdt flere andre vanskeligheter, men deres lidenskap for å bringe de gode nyhetene til sine folk forblir forsatt like standhaftig.

- Vi vil fortsette med å tale og undervise fra Guds Ord, til Israels folk blir forandret, erklærte en ledende Pastor.

- Vi må være villige til å lide på grunn av Evangeliet og holde ut uansett, hva som skjer. Gud vil få sin vilje i gjennom ved kraften av Hans Ord.

Med stadige spenninger rundt om i Israel er det utrolig å være vitne til de dyrebare vennskapene mellom disse troende Araberne og Jøder. Selv etter de kaldblodige drapene i Synagogen, som skjedde den siste dagen av samlingen, kan dette ikke skille disse gudfryktige menn og kvinner fra deres varme fellesskapet i Messias.

Faktisk har de feige terrorhandlingene og volden bare tjent til å sveise dem enda sterkere sammen og tvunget dem til å være mer frimodig og erklære det livgivende Ordet til både Muslimer og Jøder.

Et gjennomgående tema under møtene var behovet for å forstå det profetiske Ordet om de siste dager. Skriftene, som omhandler Messias sitt annet komme, ble nøye gransket. Det er mange tegn på, at vi lever i de siste dager, særlig når man ser det exodus, som skjer med det Jødiske folks tilbakekomst til landet Israel.

Lederne av de lokale Menighetene i Israel drøftet behovet for å forberede Guds folk på Messias sitt snarlige gjenkomst. Alle var enige om, at tiden er kort, og menneskene i dette landet, både Arabere og Jøder, må få høre Guds Ord nå.

Det ble nevnt, at noen lokale ledere ikke underviser eller forkynner om Jesu gjenkomst. De ønsker ikke å hisse opp til uenighet over dette vanskelige temaet. Mens det fortsatt er mye debatt i Kristenheten og blant Messianske Jøder om, hva som vil skje rundt det annet komme av Herren, var likevel alle enige om, at Han vil komme snart, og at Evangeliet må forkynnes frimodig, spesielt i Israel, før det er for sent, og Han kommer tilbake med sin herlighet for å dømme.

Ifølge flere Nytestamentlige skrifter skal tilbakekomsten av Messias forene de troende og inspirere dem til å forberede seg i renhet og hellighet. Det blir sett på som et utspekulert knep fra fienden å skape mye forvirring og splittelse om de siste dager og Messias tilbakekomst.

Ledelse av de lokale Arabiske og Jødiske Menighetene i Israel ba for enhet og mot til å fortelle andre om Hans kommende Messianske Rike. Og at Hans komme er den eneste virkelige løsningen på den Arabisk-Israelske konflikten og for fred i Jerusalem.   