Hvem er det, som heller ikke i år skal feire Jul?

Fra Israeltoday.no/
23. december 2014.

Mens Kristne over hele Verden forbereder seg til julefeiringen, er det en gruppe av Jesu etterfølgere, som ikke kommer til å ta del i denne feiringen. De feirer ikke en gang de mest sentrale Kristne høytidene.

For Messianske Jøder i Israel er ikke Julen Messiansk og absolutt ikke Jødisk. Dermed er den enten irrelevant eller upassende i mange troendes øyne.

Jeg snakket med et utvalg Messianske Jøder om troen på Jesus og det å feire Julen i det moderne Israel. Miriam, en Messiansk Jødisk Sabra (Jøde født i Israel). Da vi vokste opp i Israel, visste vi ikke noe om Julen. Vi har ingen tradisjon eller kultur, når det gjelder Julen.

Da jeg begynte å tro på Yeshua Messias (Jesus Kristus), slo det meg aldri, at vi skulle feire Jul. Vi har allerede en mengde Jødiske høytider. Hadde jeg bodd i Europa eller USA, ville jeg sannsynligvis ha feiret Jul, fordi det er en del av de troendes kultur, men slik er det ikke her i Israel.

For meg ville det å ha juletre omtrent være som å bære et kors. Det er ikke noe en gjør her i Israel. Dersom jeg skulle bære et kors eller feire jul, ville familien min si: «Du oppfører deg slik de, som drepte alle Jøder gjør.»

Det ville være et hinder for å ha en seriøs samtale om troen min. Julen ville bli en snublestein for familien og vennene mine har i Israel. De ville til og med nekte å snakke med meg, dersom jeg gikk med et kors eller feiret jul.

Yehudit, en Messiansk Sabra fra en Ortodoks Jødiske familie: Jeg ble en troende, mens jeg var på besøk i USA. Der feiret jeg Jul sammen med de Kristne, og jeg syntes det var flott.

Da jeg kom tilbake til Israel og fikk vite, at Messianske Jøder ikke feirer Jul, ble jeg bedrøvet. Jeg opplevde det som om, vi gikk glipp av noe.

Josva, en Messiansk Jødisk Sabra og sønn av en Messiansk pastor: Vi feirer de Jødiske høytidene, noe jeg setter stor pris på. Jeg ser derfor ingen grunn til, at vi skal feire Jul her i Israel.

Vi deler Evangeliet med naboene våre og de, vi jobber sammen med. Vi forsøker så godt vi kan å vise folket vårt, at Jesus er Jødisk. Vi må leve et Jødisk liv, ledet av Ånden, slik at vi med overbevisning kan fortelle våre landsmenn den gode nyheten om, at Messias har kommet for å oppfylle løftene i Det gamle Testamente.

Det å feire Jul ville fjerne det grunnlaget, vi har opparbeidet for å få folk til å forstå, at en kan være Jøde og samtidig tro på Jesus. Jøder feirer ikke jul.

Sarah, en ung Kristen, som er født i Israel og gjør tjeneste i IDF: Vi bor i Jerusalem, og i familien vår har vi alltid feiret Jul. Mange av naboene våre er religiøse Jøder, og da de så, at vi feiret Jul, kom de inn til oss og spurte, om vi ville være deres «Sabbatsgutt» (en som på Sabbaten gjør ting i huset, som det er forbudt for Jøder å gjøre).

Opp gjennom årene har det å feire Jul hjulpet oss til å utvikle et godt forhold til våre religiøse naboer. De aksepterer oss som Kristne. Jeg tror imidlertid ikke, at Jøder eller Messsianske Jøder noen gang kommer til å feire Jul her i Israel.

Spørsmålet fikk et annerledes og mer komplisert svar, da jeg stilte det til våre Arabiske Kristne brødre og søstre. De forsto ikke, hvorfor Messianske Jøder ikke feirer Kristi fødsel. Noen ble til og med sinte på de Messianske Jødene, fordi de ikke feirer jul.

– Dere feirer deres egne fødselsdager; hvorfor kan dere ikke også feire fødselen til Jesus, Han som har frelst både dere og oss? spurte de.

Noen Arabiske Kristne tror, at Messianske Jøder faller tilbake til Jødedommen. Men jeg forklarte dem, at vi prøver å nå ut til vårt eget folk med Evangeliet, og da ville det å feire Jul bli en snublestein. Men det er selvsagt forståelig, at de undrer seg, når en gruppe, som tror på Messias, ikke vil feire fødselsdagen Hans.   