Stormvarsel over Nordens lande!!

Fra Facebook.
4. december 2014.
Av Hårek Anderssen.

Da jeg hörte Putin's tale til det Russiske folk i kveld, satte det igang en tankevekker for meg. Vil her forsöke å dele dette med den, som orker å lese, hva jeg skriver.

 Han forsvarte Russlands inngripen i Ukraina. De ville hjelpe sine landsmenn mot faren fra Vesten. Vestlandene blev meget hårdt angrepet for sitt innblanding i Ukraina. I dag har Russland store problemer med sin ökonomi, med fallende gass og oljepriser.

Putin's store tanker om og atter före Russland tilbake til en mektig stormakt, vil gjöre han til en meget farlig person. Vi kjenner til dette fra Nazitidens Tyskland. Etter at Hitler blev Rikskansler den 30. januar 1933, styrte han Tyskland inn på en farlig kurs.

 Den 29.-30. sept. 1938 avholdes den store konferanse i Munchen, hvor en avtale blev inngått mellem Frankrike, Italia, Tyskland og Storbritannia. I denne avtalen får Hitler godkjennelse for å innvadere de Sudettyske områder i Tsjekkoslovakia. Dette for: Å hjelpe, bevare de Tyskere, som bodde der.

Etter dette mötet löd disse ord fra Storbritannias Statsminister Neville Chamberlain: NU BLIR DET INGEN KRIG I EUROPA.

Landenes ettergivenhetspolitikk, grave hodene ned i sanden og lyve for folket, förte til det grusomme blodbad, som kom i de etterfölgende år. Hele Europa, ja, hele Verden fikk opleve en redselstid uten sidestykke.

Når jeg leser og hörer, hva mange anser om tiden i dag, gremmes jeg. Menneskene vil ikke innse den fare, som truer Verden i vår tid. Våre ledere er oftes blinde for dagens realiteter og forsöker å innhylle oss alle i en falsk trygghet.

At disse ledere er blinde for virkeligheten, er en sak, men at nesten alle Kristne har det på samme måte, er meget skremmende. De siste 20 årene har vi blitt fortalt om store vekkelser, herlige tider, med rikdom og overflod, bare vi lytter til og gjör som disse falske profeter sier. Uten redsel står disse fram med falske budskap og påstår at: SÅ SIER HERREN! En million skal frelses i Norge, 3,5 mill i Sverige og alt blir bare herlighet.

Mitt budskap til oss i dag er: VI GÅR IMOT EN MEGET VANSKELIG TID I VÅRE LAND!!! Vi skal leve våre liv, gjöre vår gjerning, men vite, at de dager, vi går imöte, blir ingen dans på roser.

Kanskje Putin kaster sine öyne mere konkret på våre land, hva vet jeg? men alt, som skjer, bebuder ikke gode dager. Hold et öye med disse, som bare snakker om fine dager, med en bedre ökonomi, herlige ferier i sydligere land, be om å få garantibevis for hva de lover.

Til alle oss troende er dette å si:  Burde ikke vi kjenne Skriften og advare for den kommende dom, som snart vil ramme våre land?