Israel mindes de 850.000 fordrevne Jøder.

Fra Facebook.
November 2014.
Av Torolf Karlsen.

Det tales og skrives mye om alle de Palestinere og Arabere, som reiste fra Israel i all hast de viktige dagene i 1948, da Israel kjempet sin selvstendighetskamp mot overveldende armerer fra 6 forskjellige naboland.

Disse Araberne og Muslimer, som i generasjoner hadde bodd i landet, flyktet over hals og hode etter råd fra de Arabiske krigsherrene, som sa til dem, at de skulle få vende tilbake til sine hjem, etter at de hadde drevet Jødene på havet.

Slik ble det ikke, og etterkommerne av disse Arabere og Jøder bor fortsatt i forskjellige naboland og figurerer fremdeles som flyktninger, som i en hel generasjon eller mer har blitt tatt hånd om av FN-systemet.

Men Jødene led også en forferdelig skjebne. I ren hevnlyst ble de kastet ut fra sine hjem i de Arabiske landene og måtte i all hast pakke og flytte fra de forskjellige Araberstatene uten å få med seg noe av sine mest verdifulle eiendeler.

Disse Jødene hadde levd i harmoni med sine Arabiske naboer i tusener av år, helt tilbake til de dager da Arabiske herrer tok over regionene i Midtøsten med sine Muslimske horder.

Tusener av sivile Jøder har blitt fratatt sine statsborgerskap og sine eiendommer, blitt truet og drept - helt uten grunn. I staten Irak i og rundt hovedstaten Bagdad har det eksistert et Jødisk samfunn i 2500 år, helt siden Juda og Benjamin ble bortført til Babylon av kong Nebukadnesar.

Ikke alle Jødene der vendte tilbake til Juda, mange ble igjen i landet og tok vare på sine Jødiske tradisjoner. Dette Jødiske samfunnet gav oss den Babyloniske Talmud.

Det bor mange Jøder i Israel i dag med røtter tilbake til de Irakiske Jødene, og som kan fortelle sin historie derfra.

Minnedagen
Den 30. november er en minnedag for alle disse Jødiske flyktningene, som ble kastet ut. De teller 850.000 Jøder, mennesker som uten grunn ble kastet ut og ble flyktninger over natten. Men staten Israel tok imot dem og integrerte dem alle i den nye staten, hvor deres etterkommere lever den dag i dag.

Dessverre er det slik, at det internasjonale samfunnet ikke levner disse hundretusener av Jøder en tanke. Det markeres hele tiden, hvor forferdelig det var, at hundretusener av Arabere flyktet fra Israel i 1948, og anklagen for deres skjebne legges helt og holdent på den Jødiske staten.

Dette er igjen et uttrykk for den ubalanse, som råder, og en ser igjen, hvordan Verden lar seg lede av den Antisemittiske ånd, som i dag griper så mange mennesker.

Hevnen fra Araberstatene
Da den aAabiske nasjonalismen fikk røtter i Midtøsten for 70 år siden, ble den støttet av Britene og deres mandat i det, som den gang ble kalt Palestina. Disse nye nasjonalistiske regimene begynte straks en kampanje for å legge all skylden for miseren på Jødene.

Ved manipulasjon og bakvaskelse klarte disse Araberstatene sammen med Britene å skape det inntrykket i verdensopinionen, at det var Jødene, som forårsaket den Arabiske flukten bort fra landet Israel. Intet ble sagt om alle Jødene, som ble kastet ut av sine hjem i de mange tusener byer og landsbyer i alle disse Araberland i Midtøsten.

Det er ikke mulig for en Jødisk familie å emigrere fra Israel til et Arabisk land i våre dager. De er for all tid forbannet bort fra Arabiske jord. Det eneste stedet, hvor fordrevne Jøder kan finne et bosted, er i Israels land. Til Israel kommer da også Jøder fra hele verden, også fra Europa - og flere vil komme.

Israel - en Jødisk stat
Israel har i disse dager vedtatt en ny lov, som gjør Israel til hjem fpor Jødene i Verden. Israel blir å betegne som «en Jødisk stat». USA er kritisk (som vanlig) og blir refset av Israelsk parlamentarikere (Bennett) for innblanding i indre Jødiske anliggender.

Samtidig som staten Israel defineres som staten for alle Verdens Jøder, er det også en demokratisk stat, hvor alle får oppleve menneskerettighetene fullt ut.