Prominent Ateistorganisasjon fikk fjernet Kors fra minnested, fordi de inneholdt Bibelvers.

Fra Sokelys.com/
22. februar 2015.

"Freedom from Religion Foundation" (FFRF) marker seg nå som et av Satans mektigste redskaper for å få fjernet Guds Ord og bud fra offentlige steder.

Nylig presset organisasjonen en skole til å fjerne noen Kors på et minnested etter en Kristen lærer (foto), som omkom i trafikkulykke i 2004.

Selv ikke minnet etter avdøde Kristne blir lenger respektert av den antikristelige organisasjonen, som primært angriper Kristne.

De etterlatte etter en skolelærer har måttet fjerne flere Kors fra et minnested, som var anlagt for å minnes en lokal ungdomsskolelærer, etter at en prominent Ateist aktivist-organisasjon hevdet, at tilstedeværelsen av Kristne Kors var grunnlovsstridige.

Joanne Christy arbeidet som lærer ved Ravenswood ungdomsskole i flere tiår, frem til hun omkom i en trafikkulykke i 2004.

Etter hennes død anlagde familien og venner av henne en minnelund i nærheten av inngangen til skolen. "Det er mange barn her ved skolen, som ble berørt av hennes død, og hva hun lærte, og som ønsket at minnet etter henne skulle holdes i live", sier Tracie Sadecky, som er venn av familien til en lokal TV-stasjon.

Det var helt nylig, at foreldrene til en elev kontaktet den prominente Ateistorganisasjonen “Freedom from Religion Foundation”, som rettet en klage mot deler av innholdet på minnelunden.

Ateist-organisasjonen krevde, at noen Kors, som var gravert inn, skulle fjernes, og det samme gjaldt bilder av engler og noen sitater, hentet fra Bibelen.

Bibeltekstene, som var gravert inn på Korsene, var fra Romerbrevet 5:1: “Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,” og Hebreerbrevet 11:1: “Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.”

Den militante Ateistorganisasjonens klagde til skolens ledelse, og dermed måtte Korsene fjernes fra minnestedet. Mange foreldre er opprørte over, at den antikristelige Ateistorganisasjonen blir gitt så mye makt og reagerer med avsky på at ting, som refererte til den avdødes tro, måtte fjernes.

“Dette er eksempel på, hvor mye makt antikrists ånd har fått i vårt samfunn,” sier en far til en annen elev ved skolen til lokale medier.

Avkristningen av USA har skutt fart siden 2009, og aggressive Ateister har sett det som sitt livskall og bekjempe alt, som har med Bibelen og den Kristne tro å gjøre,” sier faren, som mener, at den prominente organisasjonen ikke våger å angripe Muslimer på samme måte.

“De vet, at Kristne ikke opererer på samme måte, og de er rett og slett for feige til å angripe Muslimer av frykt for å bli rammet av brutal Muslimsk hevn,” sier en annen far i en opphetet debatt, som har oppstått i kjølvannet av, at Kristne Kors er fjernet fra minnestedet.

USA har vendt Gud ryggen
Amerika har falt. Vi er rammet av en forvirringen ånd fra Djevelen selv, og vi har en President, som sier, vi ikke lenger er en Kristen nasjon.

Tidligere hadde vi Presidenter, som talte som Guds Ord. Nå får vi ikke lenger be til Jesus, og de fjerner Gud overalt, fra skoler, fra rettssaler, fra statlige bygninger, fjerner Gud fra alt. De vil vende ryggen til Gud og leve i deres mørke synder. Vi er en annerledes nasjon.

“Nå har vi en President, som peker nese til Gud og sier: Vi er ikke en Kristen nasjon, men en Muslimsk nasjon,” sier Pastor Darrell Myatt.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hvorfor affinder de Kristne sig med det? Det må være en svaghed i sig selv.