Advarte Kongressen mot dårlig avtale med Iran.

Fra Miff.no/
3. marts 2015.
Av Tor-Bjørn Nordgaard.

Netanyahu gjorde det klart overfor den Amerikanske Kongressen, at han mener, forslaget til atomavtale med Iran, som nå er på bordet i de internasjonale forhandlingene, vil være livsfarlig både for Israel og for Verdensfreden.

Da Netanyahu tirsdag talte til de Amerikanske folkevalgte, sa han, at avtalen, man nå forsøker å få Iran med på, som Obama snart vil ønske å få Kongressen til å anerkjenne, vil være livsfarlig av to grunner:

For det første gir den Iran lov til å beholde så mye av sine eksisterende atomanlegg, at det vil trenges altfor kort tid fra et eventuelt avtalebrudd, til at regimet kan komme i mål med å produsere atomvåpen. USA estimerer, at det ville ta dem ett år, Israel mener, det vil være snakk om enda mindre.

For det andre mener Netanyahu å vite, at avtalen vil være tidsbegrenset, slik at Iran om ti år vil stå fritt til å fortsette utviklingen av atomvåpen.

– I stedet for å hindre at Iran får atomvåpen, baner avtalen vei for at de blir en atommakt, sa han.

Tre konkrete krav til Iran
– Vi er ikke nødt til å gamble med vår fremtid og våre barns fremtid. Vi kan insistere på, at restriksjonene mot Irans atomprogram ikke løftes,så lenge Iran fortsetter sin terroraktivitet i regionen og over hele Verden, appellerte Netanyahu.

I stedet for å heve sanksjonene ved inngåelsen av avtalen og love, at sanksjonene skal forbli hevet, om avtalen overholdes i ti år, mener Netanyahu, at Iran først må forandre sin oppførsel på Verdensarenaen.

– Verden bør kreve tre ting av Iran, før man løfter sanksjonene:

For det første må de avslutte aggresjonen, de viser mot sine naboer i Midtøsten.
For det andre må de slutte å støtte terrorisme over hele Verden.
For det tredje må de slutte å true med å utslette mitt land Israel, den eneste Jødiske staten, sa han.

Han advarte mot å begynne å se på Iran som en slags alliert på grunn av kampen mot IS.

– Både Iran og Den Islamske Staten har den samme drømmen om å bygge et imperium, først i regionen og deretter Verdensvidt. De er bare uenige om, hvem av dem som skal være på tronen i imperiet. Å overvinne IS men tillate Iran å skaffe atomvåpen, ville være som å vinne et slag men tape krigen.

Israel vil bli stående
Han erklærte, at Israel i motsetning til tidligere i historien, denne gangen vil være i stand til å forsvare seg selv, men appellerte samtidig sterkt til Amerikanernes vennskap og støtte i møte med Iran-trusselen.

– Vi er ikke lenger spredt blant nasjonene, kraftløse og ute av stand til å forsvare oss selv. Vi har gjenopprettet suvereniteten over vårt eldgamle hjem. For første gang på flere tusen år kan vi, det Jødiske folket, forsvare oss selv.

Jeg kan love dere en ting: Selv om Israel skulle måtte stå alene, vil Israel stå! Men jeg vet, at Israel ikke står alene. Jeg vet, at Amerika står med Israel – jeg vet, at dere står med Israel, sa han, til stående og langvarig applaus fra kongressmedlemmene.

”En tale, som kan redde mange liv”
Mange har hatt sterke meninger om Premierministerens valg om å gjennomføre, talen til tross for at Obama ikke har ønsket det. En av dem, som har skrevet om talen i forkant, er Gabi Avital, en Israelsk vitenskapsmann, som tilhører den politiske høyresiden. Han skrev i en artikkel i Israel Hayom, at Netanyahus tale til Kongressen kan bidra til å redusere behovet for et militært angrep mot Irans atomvåpenprogram.

Det er ikke noe nytt, at Netanyahu kjemper mot den Islamske republikkens muligheter til å skaffe seg masseødeleggelsesvåpen. Allerede på 1990-tallet advarte Netanyahu mot Irans atomvåpenprogram.

Talen i Kongressen er bare den foreløpige kulminasjonen på Netanyahus kamp, påpeker Avital. Selv om Netanyahu møter motstand fra andre Israelske politikere og sikkerhetssjefer, kan han ha rett i sin kamp mot atomprogrammet, mener Avital.

Han bruker tidligere Premierminister Menachem Begin som eksempel. Begin fikk kjempet gjennom et angrep mot Iraks atomprogram i 1981, til tross for motstand fra daværende Visestatsminister Yigael Yadin, Forsvarsminister Ezer Weizman, samt lederne for militær etterretning og sikkerhetstjenesten Shin Bet. I ettertid har mange vært glade for, at Saddam Hussein aldri fikk utviklet atomvåpen.

Talte også i 2011
Forrige gang, Premierminister Netanyahu var taler i Kongressen, var 24. mai 2011. Da snakket han hovedsakelig om fredsforhandlingene med Palestinerne. Han gjorde det klart, at Israel ønsket å gå inn for en Tostatsløsning, men at denne av sikkerhetshensyn ikke kan gå nøyaktig langs 1967-linjene, og at det ikke var aktuelt for ham å være med på å dele Jerusalem.

Netanyahus popularitet i Israel steg kraftig etter talen den gangen.