"Kongen kommer, Frelseren kommer, min Jesus henter meg hjem" - video.