Jihadistene er som Nazistene.

Fra Ordetogisrael.no/
7. juni 2015.

Terrorforsker Hans Brun ser klare paralleller mellom Nazistene og dagens Jihadister.
- Det er to høyreekstreme ideologier, sier Hans Brun.

Terrorforsker Hans Brun konstaterer, at Verden ikke har forstått, hvor farlig de Islamske Jihadistene er. Jihadismen er en av de største utfordringene, Verden har sett siden den kalde krigens slutt, sier terrorforsker Hans Brun.

Verden har ikke sett liknende brutalitet og djevelskap siden SS-soldatene herjet på Østfronten under Den Andre Verdenskrig. Og det er nettopp Nazistenes herjinger, de Islamske Jihadistene kan sammenliknes med.

- Mens Nazistene ville utrydde de, som ikke var Ariske, dreper og voldtar Jihadistene de, som ikke deler deres religiøse overbevisning, sier terrorforsker Hans Brun til Dagbladet.

Den Svenske terrorforskeren er en av de fremste eksperter på kontraterrorisme. Brun er tilknyttet det anerkjente universitet Kings College i London. For tiden er han hjemme i Stockholm og skriver bok. Ved siden av bokprosjektet reiser han rundt i Verden og foreleser på universiteter og for ulike lands myndigheter.

- Den Islamske Stat er som Nazistene basert på en høyreekstremistisk ideologi. Det er mange likheter mellom Jihadistene og Nazistene. Propagandamaskineriet og voldsforherligelsen. Nazistene ville skape et rike, basert på raserenhet, mens Jihadistene vil ha et Kalifat for dem, som er religiøst rene, sier Hans Brun.

Terrorforskeren ser klare paralleller fra dem, som vervet seg til Nazistenes fryktede SS-styrker, og dagens Jihadistiske fremmedkrigere. Over 200.000 av en million i SS-soldater var frivillige fra andre land enn Tyskland. SS hadde også en egen Muslimsk avdeling i Bosnia på slutten av 2. Verdenskrig.

Vesten er fienden
Jeg ser klare likheter mellom Nazistenes grusomheter til det, som i dag skjer i Syria og Irak, sier Hans Brun til Dagbladet.

- Hvem er de, som reiser fra Norge og Europa, og slutter seg til Den Islamske Stat?

- Noen er nok overbevist ideologisk og mener, Jihadisme er det eneste rette. Andre reiser til Syria fra Vesten av eventyrlyst. En tredje gruppe er de, som føler, at det blir begått urett mot Muslimer og føler at de må gjøre noe, og derfor reiser de, sier Hans Brun.

Terrorforskeren påpeker, at det er klare forskjeller mellom de to store Jihadistiske terrorgruppene al-Qaida og Den Islamske Stat.

- Begge har Vesten som fiende. Mens al-Qaida vil jage og knuse de Vestlige demokratiske verdiene, før de oppretter et Kalifat, har Den Islamske Stat gjorde det motsatte. De har allerede utropt Kalifatet.

- En annen klar forskjell er, at al-Qaida forsøker å ikke drepe Muslimer. Den Islamske Stat bryr seg ikke om, det er Muslimer, Kristne eller Jøder. De dreper, voldtar og fordriver for å fjerne de. som ikke deler deres ekstremistiske religiøse overbevisning.

- De eksisterende regimene i Midtøsten blir sett på som Quislingregimer. Al-Qaida har som mål å beseire USA, slik Sovjetunionen ble jaget ut av Afghanistan. Felles for al-Qaida og Den Islamske Stat er, at de ser på Vesten som svake samfunn, hvor religion ikke har noen sentral plass.

Uforståelig
- Vi forstår ikke Den Islamske Stat og Jihadistene, men for å beseire dem trenger vi kunnskap om dem.

- Hvordan skal en terrororganisasjon som Den Islamske Stat beseires?

- Det er ikke noe enkelt svar på det. Jeg tror nøklene ligger hos kvinnene. Vi må hjelpe til slik at de får utdannelse og jobb. Samtidig må vi aktivt forhindre rekruttering. Forebygge, og kvele Jihadistenes ressurser. Forhindre at de får tilgang på våpen. Noen må ta ansvar og få Verden til å forstå, at dette ikke kan fortsette.

Hans Brun mener, Vesten har vært naive, og ikke tatt inn over seg, hva som skjer i Midtøsten.

- Verken mediene eller politikerne har forstått, hvor farlige de er. Vi forstår ikke deres tankesett og ideologi. Det kan virke som om, Europeiske politikere har trodd, at Jihadisme er noe, som bare berører landene i Midtøsten, og at det er USA, som er fienden. Virkeligheten er, at de — Jihadistene — ser på hele Vesten som sine fiender. Vi er alle vantro for dem.

- Land som Sverige og Norge har ingen fortid som kolonimakter. Vi har tatt imot flyktninger. Likevel blir Norge og Sverige på lik linje med andre Vestlige land sett på som fiender — som vantro. Det er et hat, som ikke kan forstås, eller forklares rasjonelt.

 Verden trenger en handlingsplan
Noen — gjerne en Skandinavisk politiker — må ta et initiativ, og få med seg hele den Vestlige verden i kampen mot Jihadismen.

- Jihadismen er en av de største utfordringene, Verden har sett siden den kalde krigens slutt, sier terrorforsker Hans Brun.

Noe helt nytt
Terrorforskeren mener, det ikke er mulig å sammenlikne Jihadisme med andre kjente terrororganisasjoner.

- Verken Baader-Meinhof, som herjet i Tyskland på syttitallet, og begrunnet sin terror med at Tyskland ikke hadde tatt et oppgjør med Nazismen og krigen, eller IRA's kamp for at Nord-Irland skulle bli en del av Irland, kan sammenliknes med det, vi nå ser, sier Hans Brun.

- Hvordan skal kampen mot Jihadismen vinnes?

- Etter min oppfatning finnes det ikke noen kvikkfiks eller en enkel løsning. Terrorismen kan ikke bare bekjempes med våpenmakt. Løsningen er nok en kombinasjon av sosiale virkemidler, politikk og våpenbruk. Verden har ikke noe valg, vi kan ikke la Jihadistene herje.

- Vår sivilisasjon har ikke stått overfor et vanskeligere og mer omfattende problem. Det er Jihadistene, som har gått til krig mot alle, som ikke deler deres verdensbilde, og denne ekstremistiske tilnærmingen til det, de mener, er den eneste rette tro.

- Det positive er, at det virker som om, politikerne i Europa har begynt å forstå, hvilken utfordring vi står overfor.

- Har du noen forklaring på, hvorfor flere ti tusener unge fra Europa har reist til Midtøsten og vervet seg som fremmedkrigere?

- Det er fryktelig vanskelig å forstå. De ,som har reist fra land som Sverige og Norge, har forlatt velferdsstater. De har hatt alle muligheter, men likevel valgt noe helt annet. Det er rent intellektuelt sett umulig å forstå, men det er et faktum, at det skjer.

Kan ikke forklares
- Det er interessant, men umulig å forstå, at bare fra en by som Göteborg har det reist flere unge til Syria og sluttet seg til Den Islamske Stat, enn fra hele USA. Tilsynelatende har USA lyktes langt bedre enn Europa med integrering.

- Har velferdsstater som Norge og Sverige gjort noe feil?

- Jeg tror ikke det. Jihadistenes kamp er uforståelig og kan ikke forklares. Det, de står for, strider mot alle våre og for den saks skyld fornuftige verdier, sier Hans Brun.

Terrorforskeren er tydelige på, at Muslimene og spesielt Imamene har et stort ansvar for, hva som skjer.

- Vi må være bevisste om det, som skjer. Det er veldig vigtig, at de Sunnimuslimske Imamene går ut og møter den Jihadistiske propagandaen og argumentasjonen. Dette dreier seg også om teologisk troverdighet. mamene må bidra til, at Veden forstås, slik den er i dag, og at det ikke skapes kunstige og irrasjonelle fiendebilder.

Brun tegner er bilde av Den Islamske Stat og dens lederne som taktisk dyktige.

- De er profesjonelle og taktisk flinke. Strategisk er de etter min oppfatning ikke like dyktige. Den massiv volden og grusomhetene, de utfører, støtter andre Muslimer bort.

- Skal kampen mot Jihadistene vinnes, trenger vi kunnskap, men vi kan ikke og skal forstå Jihadistene i hjel.

- Jeg tror, at ved siden av en væpnet kamp for å slå Jihadistene tilbake, trenger vi en moderne Marshall-hjelp — et Amerikansk hjelpeprogram, som ble rettet mot Europa og i iverksatt i 1947 av den daværende Amerikanske Utenriksministeren. George C. Marshall mente, at det krigsherjede Europa ikke kunne overleve uten hjelp fra USA.

- Jihadistenes korstog er en kamp, vi ikke har råd til å tape, sier Hans Brun.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Den gode Hans Brun er tydeligvis ikke en Kristen, og ser ikke, at vi lever i den yderste Endetid.