"Det finnes et hjerte / Jesus Kristus og Han alene er nok for alle i evighet" - video.