Fra Ordet og Israels sommerstævne 2015 - 2 videoer.


Erez Soref: Zakarias 1.Bent Jensen: Hvorfor får Israel kritisk særbehandling i Vesteuropa?