Redaktionel meddelelse til læserne.

Fra Theextinctionprotocol.
11. februar 2014.

Meddelelse til læserne: Verden står ved en meget bekymrende korsvej samt et stigende tempo i begivenheder, der udhuler Verdens sundhed og generelle sikkerhed. Vi står på tærsklen til nogle meget bekymrende tider.

Et nyt våbenkapløb raser i Øst. Økonomisk usikkerhed og et omskifteligt marked truer den Globale økonomis trivsel. Nationer kollapser, når deres økonomier sygner hen under presset fra en knusende gæld, dårligt forvaltede ressourcer, øget korruption og stigende arbejdsløshed.

Protester og civile uroligheder bryder nu ud i hele Verden, og er mere eller mindre blevet hverdagskost, efterhånden som nationalstaterne optrævles i en kaotisk tåge af disse nye trusler og deres skiftende paradigmer.

Min nye bog ”Utopia” giver en omfattende analyse af, hvorfor Jordens systemer nu er ved at gå i opløsning, og snart vil bryde sammen. Den påfølgende krise vil kaste Jorden ud i en tid med omvæltninger uden fortilfælde i menneskehedens historie.

Hvis du har fået bogen, takker jeg dig. Del venligst dette budskab. Hvis du ikke har fået en kopi, kan du prøve at gøre det på egen opfordring.

Jeg vil opfordre alle til også at gennemse den nye blog for at holde sig ajour med den seneste markante udvikling, som nu udfolder sig over hele kloden. Utopiathecollapse.com

http://utopiathecollapse.com/
-------------------------------------------------------------------------------------------
"Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.  Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed." Matt 24:29-30.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden:
Det profetiske ord.
Historisk høj vandstand i Themsen truer London