Hvem var Haj Amin al-Husseini?

Fra Frie-ytringer.com/
30. maj 2014.

Den kjente Amerikanske Islamkritikeren, Pamela Geller, har skapt debatt i USA gjennom en plakatkampanje, der hennes organisasjon "The American Freedom Defense Initiative" bruker et bilde av den tidligere Stormuftien av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, i møte med Adolf Hitler. Hvem var denne Muslimske Hitler-beundreren?

I boken «Antisemittismen: En historisk skildring i tekst og bilder» av Anne Frank Stichting (1989) kan vi lese følgende om den innflytelsesrike Palestinske lederen:

«Hadsj Amin al-Husseini, en ekstremistisk Panarabisk nasjonalist, ble i 1921 utnevnt til Stormufti (religiøst overhode) av Jerusalem. Tre uker etter utnevnelsen ledet han en pogrom, der førtitre Jøder ble myrdet. Etter andre verdenskrigens utbrudd var det han, som med bistand fra Nazi-Tyskland, sto i spissen for det Irakiske, Syriske og Libanesiske opprøret mot de Allierte. Han var også innblandet i det Protyske kuppforsøket i Bagdad i 1941.

I oktober 1941 flyktet Stormuftien til Berlin, der han møtte Hitler, som lovet ham støtte til «løsningen av det Jødiske problem» i Palestina. Stormuftien besørget Arabiske sendinger i den Tyske radio. I en av sine radiotaler sa han: «Arabere, reis dere, slutt dere sammen og kjemp for deres hellige rettigheter. Drep Jødene, hvor dere enn finner dem. Det behager Gud, historien og religionen. Det redder deres ære. Gud er med dere».

I følge vitnemål fra en høy Nazistisk tjenestemann under Nürnbergprosessene var Stormuftien en av de ivrigste forkjemperne for total utslettelse av Jødene. I 1947 bosatte han seg i Kairo, der han ledet angrep på Jødiske forsamlinger og ga husrom til Nazister på flukt.»

Det hører med til historien, at Yassir Arafat deltok i Stormuftiens begravelse, da han døde 1974. Han ble hyllet av Tyske Nynazister.