Francis siger, at vort håb ikke er Jesus, men Maria og Moderkirken.

Fra Nowtheendbegins.com/
15. september 2014.

"Børnene samler brænde, fædrene tænder ild og kvinderne ælter dej, så de kan lave offerkager til Himmeldronningen og udgyde drikofre for andre guder og krænke mig." Jer 7:18.

Selvom de lyver og siger, at de blot "ærer" hende, har Den Romersk-Katolske Kirke tilbedt Maria fra Det nye Testamente siden midten af 1800-tallet. De laver afguder af hende, kalder hende Himlens Dronning, tilskrive statuer af hende alle slags mirakler og bøjer sig for hende i tilbedelse.

Som en person, der er opvokset i Den Katolske Kirke og trænet af Jesuitterne, kan jeg bevidne, at dette er 100% sandt. Men Pave Francis holdt i sidste weekend en Mariatjeneste, en synd, der når svimlende nye højder.

Francis, der talte i anledning af højtiden for ”Our Lady of Sorrows” i Casa Santa Marta, sagde følgende:

"Og dette er vort håb. Vi er ikke forældreløse børn, vi har mødre: Moder Maria. Men kirken er Moder og Moderkirken er salvet, når den går den samme vej som Jesus og Maria: Vejen til lydighed, vejen til lidelser, og når hun havde den holdning hele tiden at lære Herrens vej. Disse to kvinder – Maria og Kirken – bærer på håbet om Kristus, de giver os Kristus, de frembringer Kristus i os. Uden Maria ville der ikke være nogen Jesus Kristus, og uden Kirken kan vi ikke fortsætte".

Jesus er blevet degraderet til tredjepladsen efter 'Moder' Maria og "Den Hellige Moderkirke" - Den Romersk Katolske Kirke. Men Bibelen siger, at en Kristens "velsignede håb" er "Den Almægtige Gud og vor Frelser Jesus Kristus."

Skriften nævner ikke Maria én eneste gang som håbet for nogen eller noget. Men hvis du er Katolik, siger Francis, at " i dag kan vi fortsætte med et håb – det håb, som vor Moder Maria, der forbliver standhaftig ved korset, og Vor Hellige Moder, den hierarkiske Kirke, giver os."

Den position og den titel, som Pave Francis tildeler Maria er, med hans egne ord, lig eller større end den anden i Treenigheden, Jesus Kristus. Og selvom han endnu mangler at bruge ordene, har han allerede placeret hendes status solidt på niveauet Guddom.

Det er interessant, at Johannes skriver således i Åbenbaringsbogen, når han taler om Den Romersk Katolske Kirke, Den Hellige Moderkirke:

"Kvinden var klædt i purpur og skarlagen og pyntet med guld og ædelsten og perler; i hånden holdt hun et guldbæger fyldt med afskyeligheder og hendes utugts urenheder. På panden var der skrevet et navn, en HEMMELIGHED: »Det store BABYLON, moder til SKØGERNE og JORDENS AFSKYELIGHED.« Og jeg så, at kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod. Og jeg undrede mig meget ved at se hende.” Åb 17:4-6.

Og dette er, hvad Gud mener om den "Hellige Moderkirke".

Men Maria blev ikke ved med at være jomfru, hun havde en flok børn med Joseph:

”Og da det blev sabbat, begyndte han at undervise i synagogen; og de mange tilhørere blev slået af forundring og spurgte: »Hvor har han alt det fra? Hvad er det for en visdom, der er givet ham? Og hvad er det for mægtige gerninger, der sker ved hans hænder? Er det ikke tømreren, Marias søn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon? Bor hans søstre ikke her hos os?« Og de blev forarget på ham." Mark 6:2: 3.

Det er på grund af Skriftsteder som disse, at Den Romersk Katolske Kirke ikke ønsker, at man skal læse og fortolke Bibelen selv.