Peres: "Forenede Religioner."

Fra News that Matters.
5. september 2014.

Mr. Peres spurgte Pave Francis om at lede et parallelt Forenede Nationer kaldet "Forenede Religioner" imod den religiøse ekstremisme i Verden i dag.

Den tidligere Israelske Præsident, Shimon Peres, har sagt, at Pave Francis er mere handlekraftig end FN, når det drejer sig om at være fortaler for fred.

Under sit besøg i Vatikanet tidligere i dag spurgte Mr. Peres Pave Francis om at lede et parallelt FN, kaldet "Forenede Religioner", imod den religiøse ekstremisme i Verden i dag.

Peres sagde, at FN og dens fredsbevarende styrker "ikke har den samme kraft og effektivitet som blot én af Pavens prædikener. De kan alene trække en halv million mennesker til Peterspladsen."

"Så i betragtning af, at FN har udspillet sin rolle, er det, vi behøver, en organisation af de ”Forenede Religioner," sagde Mr. Peres og tilføjede, at det er "den bedste måde at modvirke disse terrorister, der slår ihjel for deres tro."

"Det, vi behøver, er en ubestridelig moralsk autoritet, der siger højt:"Nej, Gud ønsker og tillader ikke dette.”

Peres talte med det Katolske Magazine, Famiglia Cristiana, før mødet med Paven, og sagde: "Før i tiden var de fleste krige motiveret af tanken om status som nation. Men i dag bliver krige først og fremmest opildnet ved at bruge religionen som undskyldning."

Jesuitten Fader Federico Lombardi, Vatikanets talsmand, bekræftede, at Peres, der endte sin Præsidentperiode i juli, havde anmodet om mødet, hvor han fortalte Paven om sin idé: ”Forenede Religioner”. Men Paven forpligtede sig ikke på forslaget.

Fader Lombardi sagde, at "Paven hørte på" idéen som han altid gør med et fredsinitiativ," og viste interesse, opmærksomhed og opmuntring".

"Paven lod sig ikke personligt forpligte", men mindede Peres om, at Vatikanet har det ”Pavelige Råd for Interreligiøs Dialog samt Rådet for Retfærdighed og Fred” — to kontorer, "der passer fint" til at støtte og følge sådanne initiativer.

Pave Francis mødtes også senere på dagen med Jordans Prins El Hassan bin Talal, der i de sidste fire årtier, har arbejdet for at fremme interreligiøs forståelse og dialog i hele Verden.

Fader Lombardi sagde, at Prinsen i løbet af de 30 minutter, som mødet varede, talte om de seneste aktiviteter og de "presserende problemer" i forbindelse med de forskellige initiativer, der støttes af ”Det Kongelige Institut for Interreligiøse Studier”.

Fader Lombardi tilføjede, at Pavens møde med Mr. Peres varede 45 minutter, hvilket var usædvanlig lang tid. Det afspejler Pavens "agtelse og respekt" for Mr. Peres, hvem han tidligere har rost som en "fredens mand".

Hovedfokuset i deres samtale var Mr. Peres' idé om en organisation for "Forenede Religioner", og de berørte ikke de "politiske spørgsmål dybt", sagde Vatikanets talsmand.

Source: The Chatholic Herald

Kommentar:
Shimon Peres er Pave Francis er ordensbrødre. De arbejder begge for ”New World Order”, og den nye Verdensreligion. Den eneste anstødssten, der er tilbage, er krigen mellem Sunni- og Shia-Muslimerne. Vatikanet har, hvad Muslimerne ikke har: Global accept, en uafhængig stat og en enkelt leder som ypperstepræst.

2 Tess 2:3:
”Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn.”

Der er ingen bedre kandidat end Paven. Han er den eneste leder, der kan føre alle mennesker til at underkaste sig en "fredsplan" samt det nye universelle broderskab af alle religioner. Alle synes enige om, at Paven er den bedste leder af flokken, fordi han elsker "Gud og alle mennesker ".

Jeg er ikke så bekymret for Hedningene, for de har afvist Evangeliet. Når Messias vender tilbage som en tyv om natten, står de overfor dommen og fortabes.

Men i mange år har jeg forsøgt at åbne øjnene på kristne - advaret dem.

Lad dig ikke narre til at acceptere Pavedømmet. Afvis de falske lærere, der tager imod hans falske påstande om myndighed.

Nu er vi i den tolvte time. Hvis vi ikke står for Sandheden nu, vil vi sandsynligvis blive nødt til at stå overfor den strenge dom, der er i støbeskeen. Vær vis. Omvend dig eller gå fortabt.