Danmark vurderer forbud mot omskjæring.

Fra Idag.no/
26. oktober 2014.
Av Lars-Toralf Storstrand.

Onsdag denne uken skal det Danske Folketinget drøfte spørsmålet om den eldgamle Jødiske skikken om omskjærelse skal forbys ved lov eller ikke.

I senere år har spørsmålet om omskjærelse blitt en omfattende offentlig debatt og har vært bredt omtalt i mediene i Danmark. En rekke Danske politikere har krevd, at omskjærelse bør forbys, fordi det er i strid med FNs Konvensjon om Barns Rettigheter. De har også påstått, at omskjærelse i seg selv ikke gir noen medisinsk gevinst, i motsetning til hva leger har påvist i flere tiår.

Ifølge det Danske helsedepartementets registre blir mellom tusen og to tusen guttebarn omskåret årlig i Danmark.

Den Danske avisen Metro Express publiserte nylig en undersøkelse om, at 74 prosent av befolkningen støttet et forbud mot et lovmessig forbud. Knappe ti prosent av deltakerne i undersøkelsen ville overlate dette til foreldrene å avgjøre.

Forhenværende Dansk helseminister, Hans Christian Schmidt, ble intervjuet av avisen og uttalte, at han støttet en lov, som forbyr omskjærelse av guttebarn. Han mener, dette er et inngrep, som må avgjøres av den, som skal omskjæres, når vedkommende er blitt moden, sa Schmidt.

Rabbiner Jair Melchior, som bor i Danmark, ble også intervjuet av avisen, og han understreket, at det ikke fins noen som helst medisinsk risiko forbundet med å bli omskåret, at det derfor ikke fins noen mulighet for å rettferdiggjøre et forbud mot inngrepet.

–Dersom det hadde vært noen risiko med inngrepet, hadde det Jødiske samfunnet for lengst funnet ut av dette. Det fins ingen helserisiko forbundet med det. Det fins mange meninger om dette – men det er ikke folkemeningen, som skal avgjøre dette, og jeg håper ikke, politikerne lar det skje, sa Melchior til avisen.