Israelske IS-krigere ble radikalisert i Europa.

Fra Miff.no/
20. oktober 2014.

De få Israelske Araberne, som har sluttet seg til Islamsk Stat, ble radikalisert, mens de studerte i Jordan eller Europa, opplyser sikkerhetstjenesten Shin Bet.

Andelen Israelske Muslimer, som velger å bli med i krig for IS, er mye lavere enn i Norge.

Israel har omlag åtte ganger flere Muslimske statsborgere enn Norge, men likevel betydelig færre Islamister, som har dratt til Syria eller Irak for å krige for Islamsk Stat.

Den Israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet anslår, at omkring 30 Israelske Arabere har dratt. Så langt er det antatt, at omkring tre er drept i kamphandlinger, skriver Jerusalem Post.

Shin Bet har avdekket en fellesnevner blant IS-krigerne. “De har alle studert i utlandet, i Jordan eller Europa, hvor de har møtt karismatiske forkynnere i en Moské, eller folk, som rekrutterer [for IS] har lokket dem.”

Akkurat som de norske IS-krigerne, drar også de Israelske Islamistene via Tyrkia.

- Siden det er helt lovlig for Israelske borgere å dra til Tyrkia, kan vi ikke stanse dem på veien, med mindre vi har sikker informasjon om deres hensikt. Selv da er det eneste, vi kan gjøre, å advare dem om at de er på vår radar og vi vet om deres planer, sier en høytstående Israelske sikkerhetskilde.

Israelsk lov gir åpning for å arrestere statsborgere, som kjemper på fiendtlig territorium, men denne loven kan bare komme til anvendelse, dersom Islamistene returnerer til Israel.

For noen få uker siden ble Islamsk Stat erklært en ulovlig organisasjon av den Israelske regjeringen. Den Islamske bevegelsen i Israel, som blir ansett for å være en av de mest radikale religiøse og politiske bevegelsene i Israel, er svert kritisk til Muslimer som drar for å slutte seg til Islamsk Stat.

“Totalt sett, og på tross av deres følelse som fremmedgjorte, marginaliserte og utestengte i den Jødiske staten, sammen med en viss grad av misnøye, er flertallet av de Israelske Araberne lojale statsborgere, som ønsker å leve sine liv så normalt, og så fritt og holde seg så langt borte fra terror som sine Jødiske naboer,” avslutter Yossi Melman sin artikkel i Jerusalem Post.